Съобщение

                            УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                           Уведомяваме ви, че на основание заповед на министъра на здравеопазването от  04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. учениците от ПМГ „Христо Смирненски“ ще се обучават по следния график:

                         Присъствено ще се обучават учениците от V клас,  VII клас, IХ клас и XII клас при спазване на  всички противоепидемични мерки и следния дневен режим:

 

    междучасие
1 час 8 : 00 – 8 : 40  
    8 : 40 – 8 : 50
2 час 8 : 50 – 9 : 30  
    9 : 30 – 9 : 40
3 час 9 : 40 – 10 : 20  
    10 : 20 – 10 : 40
4 час 10 : 40 – 11 : 20  
    11 : 20 – 11 : 30
5 час 11 : 30 – 12 : 10  
    12 : 10 – 12 : 20
6 час 12 : 20 – 13 : 00  
    13 : 00 – 13 : 10
7 час 13 : 10 – 13 : 50  

 

                    Учениците от VIII клас, Х клас и XI клас ще се обучават от разстояние в електронна среда при следния дневен режим:

 

    междучасие
1 час 8 : 00 – 8 : 35  
    8 : 35 – 8 : 50
2 час 8 : 50 – 9 : 25  
    9 : 25 – 9 : 40
3 час 9 : 40 – 10 : 15  
    10 : 15 – 10 : 40
4 час 10 : 40 – 11 : 15  
    11 : 15 – 11 : 30
5 час 11 : 30 – 12 : 05  
    12 : 05 – 12 : 20
6 час 12 : 20 – 12 : 55  
    12 : 55 – 13 : 10
7 час 13 : 10 – 13 : 45  

 

                    Учиниците от VI клас ще се обучават от разстояние в електронна среда на 04. и 05. март 2021 г.

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 18 март 2021 г. от 12.00 ч. до 13.30 ч.
Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е в един кръг, организиран от МОН без такса правоучастие. В срок до 05.03.2021 г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/подават заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за популяризиране на събитието.
Заявлението и декларацията се подават в канцеларията на училището, и по електронен път на pmg@pmg-pernik.com. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код.
Учениците, които желаят да участват в състезанието следва да заемат определените им места на 18.03.2021 г. не по-късно от 11.45 ч.

Съобщение

                            УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                           Уведомяваме ви, че на основание заповед на министерство на здравеопазването от  18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. учениците от ПМГ „Христо Смирненски“ ще се обучават по следния график:

                         Присъствено ще се обучават учениците от V клас, VI клас, VII клас, Х клас и XI клас при спазване на  всички противоепидемични мерки и следния дневен режим:

 

междучасие
1 час 8 : 00 – 8 : 40
8 : 40 – 8 : 50
2 час 8 : 50 – 9 : 30
9 : 30 – 9 : 40
3 час 9 : 40 – 10 : 20
10 : 20 – 10 : 40
4 час 10 : 40 – 11 : 20
11 : 20 – 11 : 30
5 час 11 : 30 – 12 : 10
12 : 10 – 12 : 20
6 час 12 : 20 – 13 : 00
13 : 00 – 13 : 10
7 час 13 : 10 – 13 : 50

 

                    Учениците от VIII клас, IХ клас и XII клас ще се обучават от разстояние в електронна среда при следния дневен режим:

 

междучасие
1 час 8 : 00 – 8 : 35
8 : 35 – 8 : 50
2 час 8 : 50 – 9 : 25
9 : 25 – 9 : 40
3 час 9 : 40 – 10 : 15
10 : 15 – 10 : 40
4 час 10 : 40 – 11 : 15
11 : 15 – 11 : 30
5 час 11 : 30 – 12 : 05
12 : 05 – 12 : 20
6 час 12 : 20 – 12 : 55
12 : 55 – 13 : 10
7 час 13 : 10 – 13 : 45

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

СЪОБЩЕНИЕ

                            УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                           Уведомяваме ви, че на основание заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. на министерство на здравеопазването от  16.02.2021 г.  учениците от V клас и  VI клас ще се обучават присъствено при спазване на  всички противоепидемични мерки и следния дневен режим:

 

междучасие
1 час 8 : 00 – 8 : 40
8 : 40 – 8 : 50
2 час 8 : 50 – 9 : 30
9 : 30 – 9 : 40
3 час 9 : 40 – 10 : 20
10 : 20 – 10 : 40
4 час 10 : 40 – 11 : 20
11 : 20 – 11 : 30
5 час 11 : 30 – 12 : 10
12 : 10 – 12 : 20
6 час 12 : 20 – 13 : 00
13 : 00 – 13 : 10
7 час 13 : 10 – 13 : 50

 

 

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

Национално състезание “Турнир на младите физици”

За втори път, след отличното си представяне през 2019 г., ПМГ „Христо Смирненски” беше домакин на провелото се от 5 до 7 февруари 2021 г. в град Перник.
​Организатори на турнира са Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – Перник.
​В продължение на два дни три отбора, достигнали до Втория кръг на Националното състезание, мериха сили в надпреварата: отбор „Апосиопеза“ – НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София, отбор „Прокрастинаторите“ – НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София, и отбор „Еврика“ – гр. Перник.
Състезанието е отборно между ученици във възрастова група от IХ до ХII клас и се провежда в преки физични битки, като участниците заемат различни роли – на Докладчик, Опонент и Рецензент. Докладчикът представя решението си на задачата, насочвайки вниманието към основните физични аспекти и направените заключения. Опонентът задава въпроси към Докладчика, прави критичен анализ на представения доклад и провежда дискусия с Докладчика. Рецензентът задава въпроси както на Докладчика, така и на Опонента, правейки обективен анализ на представянето им.
На 06.02.2021 г. отборите участваха в две Селективни физични битки, организирани в три етапа, в които най-добрите в страната млади физици дискутираха изследователски задачи, селектирани от Международния организационен комитет на Международния турнир на младите физици.
На 07.02.2021 г. се проведе Финална физична битка на английски език. Участниците презентираха, оценяваха се и се предизвикваха помежду си, демонстрирайки завидни познания в областта на физиката, неуморен изследователски дух и дискусионни умения. Техните знания и умения бяха оценявани от единадесетчленна Национална комисия с председател доц.
д-р Евгения Бенова – СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София.
След оспорвана надпревара първото място спечели отбор „Еврика“ – гр. Перник в състав: Александра Найденова – ХІ клас в ГПЧЕ „Симеон Радев“, Гергана Дяволска – ХІ клас в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Радомир и Деян Тасев – ІХ клас в ПМГ „Христо Смирненски“. Отличното представяне на „Апосиопеза“ и „Прокрастинаторите“ – НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София даде основание на Националната комисия да присъди две втори места.
​Националната комисия обяви и състава на разширения национален отбор, като включи шестима от участниците, сред които намериха своето място Александра Найденова от ГПЧЕ „Симеон Радев“ и Деян Тасев от ПМГ „Христо Смирненски“.
Поздравления за достойното представяне на всички участници и техните ръководители! Успех на Националния отбор в Международния турнир на младите физици! Галерия

Национален кръг на Европейската олимпиада по статистика

Достойно представяне на ПМГ „Христо Смирненски” в Първия етап на Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика за ученици
За трета поредна година ученици от ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник участват в Европейската олимпиада по статистика за ученици. Два отбора се състезават в Категория Б: ученици от VIII – IX клас – отбор Search с участници: Деян Ботев, Деян Тасев и Мартин Пейчов от ІХ а клас, и отбор PMG_PERNIK с участници: Габриела Златкова, Калина Димитрова и Николай Йорданов от ІХ а клас. Водени от своя ментор – г-жа Лозка Симеонова, двата отбора се справиха отлично с 30 задачи, проверяващи основни знания по статистика и интерпретиране на статистически данни и текстове, и се наредиха сред първенците в страната с максимален резултат от 10 точки.
Достойно се представи отбор DREAM_TEAM в Категория А: ученици от Х – ХII клас. Деница Илийчова и Стефания Димитрова от ХІ а клас под ръководството на своя ментор – г-жа Боряна Аспарухова, се справиха отлично и с резултат 7,67 т. успешно продължават надпреварата във ІІ кръг.

Семинар на тема „Аз програмиста“

На 04.12.2020 г. в ПМГ „Христо Смирненски“ беше проведен онлайн семинар на тема „Аз програмиста“ с участието на Александър Иванов, Образователен директор на SoftUni Digital & SoftUni Creative .

Бяха дискутирани едни от най-важните проблеми и предизвикателства, свързани със световната дигитализация и професиите на бъдещето.

Александър Иванов отправи редица провокативни въпроси на учениците от 9б клас „Приложен програмист“, които се включиха активно в събеседването.

„Какво би ви направило успешни в бъдещето?“

„Какви качества трябва да притежава човек, за да бъде успешен?“

„Как и с какви средства трябва да се постигнат начертаните цели?“

„Кокви ще бъдат професиите на бъдещето?“

„Какво ще представлява света в бъдеще?“

Учениците ще трябва сами да открият правилните отговори на всички тези въпроси, които са предизвикателство за бъдещите поколения в световен мащаб.

Галерия

Коледни конкурси

Първият сняг съвпадна с коледните инициативи на Ученическия съвет при ПМГ „Христо Смирненски“. Днес поставяме началото на няколко конкурса. Електронното обучение и извънредната ситуация , в която се намираме, провалиха планираното от нас- концерта „Коледна магия“ и конкурса за най-красиво украсена класна стая. НО… Ние не се отказваме. Коледата е възможна и ще го докажем. Знаем, че ще имате повече време, за да украсите домовете си, да приготвите нещо вкусно, да изработите сувенир за подарък и да напишете коледно послание към най- близките! И всичко това да го запечатате на снимка и да го изпратите на адрес: konkurs@pmg-pernik.com до 16 декември 2020 година. Резултатите ще обявим на 21 декември, а победителите в различните конкурси ще получат награди.
Пожелаваме ви коледно вдъхновение, здраве и креативност!

Съобщение

На вниманието на родителите и учениците!

На основание:  заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед № РД09- 3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.

В периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. обучението на учениците от ПМГ “Христо Смирненски” ще се осъществява, от разстояние в електронна среда, спазвайки седмичното разписание и дневния режим на учебните занятия!

 

Важно!!!

На вниманието на родителите и учениците!

         На основание чл.105, ал. 5 и ал.6 и чл. 115а, ал.1 от ЗПУО, заповед №РД -01-655/13.112020г на министъра на здравеопазването, решение на оперативна работна група определена със заповед  № 337/13.03.2020 г. на кмета на Община Перник и заповед на МОН № РД-09-3310/18.11.2020г.

         Обучението в ПМГ “Христо Смирненски” ще се осъществява както следва:

        – за седмицата от 23.11. 2020г. до 27.11.2020г – присъствено за V, VII, VIII и XII клас

        – за седмицата от 23.11. 2020г. до 27.11.2020г – обучение от разстояние в електронна среда  за VI, IX, X и XI клас

Носенето на предпазни средства за лице ( защитна маска / шлем) от всички ученици, учители и служители по време на час и междучасие на територията на училището е абсолютно задължително!