Отбелязване на Св. Св. Кирил и Методий в ПМГ „Хр. Смирненски“ – гр. Перник

На 10 май 2021 г., учениците от VIа клас на ПМГ „Христо Смирненски“, официално отбелязаха идващият празник, посветен на светите братя Кирил и Методий. В присъствието на директорката на училището г-жа Емилия Грозданова, те изнесоха презентации, чрез които запознаха присъстващите в залата със живота и делото на славянските първопросветители. Мартин Цветанов, разгледа Хазарската мисия; Борис Найденов – Делото на учениците на Св. Св. Кирил и Методий; Лили Миленова – Спорът на братята с триезичниците; Филип Евгениев – Моравската мисия; Михаил Каменов – Животът на братята; Явор Феодоров – Глаголицата; Рая Иванова – Честванията, посветени на братята. Презентациите предизвикаха интереса на учениците, които зададоха въпроси на авторите им.

Хазарската мисия

Делото на учениците на Св. Св. Кирил и Методий

Спорът на братята с триезичниците

Моравската мисия

Животът на братята

Глаголицата

Честванията, посветени на братята

Съобщение

Уважаеми родители, учители и ученици,

На основание Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването

От 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. учениците от ПМГ „Христо Смирненски” ще се обучават при спазване на следния график:

 

От 05.05.2021 г. до  07.05.2021 г

присъствено да се обучават учениците от   V клас, VI клас,  VII клас, IX клас и  ХII клас

учениците от  VIII клас, X клас  и XI клас да се обучават от разстояние в електронна среда

от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.

присъствено да се обучават учениците от   V клас, VI клас,  VII клас, IX клас XI клас  и  ХII клас

учениците от  VIII клас и  X клас  да се обучават от разстояние в електронна среда

от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.

присъствено да се обучават учениците от   V клас, VI клас,  VII клас, VIII клас, Х клас и XI клас

учениците от IX клас  да се обучават от разстояние в електронна среда

Едно добро в навечерието на Великден!

Здравейте , приятели! В навечерието сме на Великден- празника на доброто, надеждата и човеколюбието. Затова ние, Ученичиският съвет при ПМГ „Христо Смирненски“ , решихме да докажем, че да бъдеш съпричастен е едно от най- прекрасните качества, които притежава човекът. Преди две седмици обявихме дарителска кампания, в която решихме да подпомогнем Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянна медицинска грижа, като им предоставим нужните стоки. Бяхме сигурни, че много от нашите ученици ще се отзоват, но не подозирахме какви ще бъдат размерите на добротата. Всеки от класовете донесе повече от достатъчно и бяха нужни няколко автомобила, за да може да отнесем всичко събрано в Центъра. Искаме да благодарим първо на нашите прекрасни съученици, които се включиха сърцато в нашата инициатива. Благодарим на родителите им, които застанаха до тях и взеха дейно участие в закупуването и подготвянето на стоките. На нашите учители и ръководство, които също предоставиха средства и организираха целия процес.Благодарим и на фирмите, които ни доставиха част от стоките и сами направиха дарение. Показахме, че доброто е заразно и заедно можем да направим света още по- човечен. Благодарим ви , чудесни наши съученици! Благодарим ви, че показахте, че в гърдите ви туптят големи сърца, готови да помогнат на нуждаещите безкористно! Благодарим ви, че напомнихте, че имаме нужда от невидимата нишка, която ни държи един за друг, защото сам човек вселена не прави. Бъдете здрави и щастливи вие и вашите близки! Светъл Великден! Галерия

Съобщение

Уважаеми родители, учители и ученици,

На основание Заповед № РД-09-856/09.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката  от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. учениците от ПМГ „Христо Смирненски” ще се обучават по  следния график:

-присъствено ще се обучават учениците от   V клас, VI клас,  VII клас, IХ клас и  ХII клас

-учениците от  VIII клас, X клас и XI клас ще се обучават от разстояние в електронна среда.

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

ПРИ ПМГ“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ГР. ПЕРНИК

 

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

ЧАС УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ МЕЖДУЧАСИЕ
1 час 8 : 00 – 8 : 40
8 : 40 – 8 : 50
2 час 8 : 50 – 9 : 30
9 : 30 – 9 : 40
3 час 9 : 40 – 10 : 20
10 : 20 – 10 : 40
4 час 10 : 40 – 11 : 20
11 : 20 – 11 : 30
5 час 11 : 30 – 12 : 10
12 : 10 – 12 : 20
6 час 12 : 20 – 13 : 00
13 : 00 – 13 : 10
7 час 13 : 10 – 13 : 50

 

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ЧАС УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ МЕЖДУЧАСИЕ
1 час 8 : 00 – 8 : 35
8 : 35 – 8 : 50
2 час 8 : 50 – 9 : 25
9 : 25 – 9 : 40
3 час 9 : 40 – 10 : 15
10 : 15 – 10 : 40
4 час 10 : 40 – 11 : 15
11 : 15 – 11 : 30
5 час 11 : 30 – 12 : 05
12 : 05 – 12 : 20
6 час 12 : 20 – 12 : 55
12 : 55 – 13 : 10
7 час 13 : 10 – 13 : 45

От ръководството

 

Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 15.05.2021 г.

Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,

Съгласно утвърдения със Заповед № РД-09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието график, математическото състезание за четвъртокласници „Математика за всеки“ ще се проведе на 15.05.2021 г., от 9:00 ч. в ПМГ „Хр. Смирненски“ гр. Перник. Резултатите от състезанието могат да се използват при кандидатстване след IV-ти клас в паралелка с профил „Математически“ в ПМГ. Заявление за участие в състезанието се приемат до 11.05.2021 г. в канцеларията на училището или да се изпращат на ел. поща: pmg@pmg-pernik.com. Заявление за участие може да намерите тук.

Пролетно математическо състезание

Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,

Съгласно Заповед № РД09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2020/2021 година ще се проведе на 08.05.2021 г. от 9:00 часа. Регламентът на състезанието може да намерите тук.

Уведомяваме Ви, че документи за участие в Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се подават до 17:00 часа на 28.04.2021 година.

Документи за участие в състезанието:

  • Заявление/декларация за информирано съгласие по образец се подава единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика. Заявление за участие може да намерите тук.

Попълнените заявление/декларация за информирано съгласие за участие  се изпращат по електронен път на адрес: pmg@pmg-pernik.com.

Тези, които вече са подали документи, не е необходимо да подават отново.

За допълнителна информация на тел.076 60 87 66

Участието не е срещу заплащане на такса или дарение.

           Напомняме Ви, че резултатите от състезанието могат да се използват за кандидатстване в Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“ за прием в паралелката V клас.

Съобщение

Уважаеми родители, учители и ученици, на основание Заповед № РД-09-856/09.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката  от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. учениците от ПМГ „Христо Смирненски” ще се обучават по  следния график:

-присъствено ще се обучават учениците от   V клас, VI клас,  VII клас, VIII клас и  Х клас

-учениците от  IX клас, XI клас и XII клас ще се обучават от разстояние в електронна среда.

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

ПРИ ПМГ“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ГР. ПЕРНИК

 

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

ЧАС УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ МЕЖДУЧАСИЕ
1 час 8 : 00 – 8 : 40
8 : 40 – 8 : 50
2 час 8 : 50 – 9 : 30
9 : 30 – 9 : 40
3 час 9 : 40 – 10 : 20
10 : 20 – 10 : 40
4 час 10 : 40 – 11 : 20
11 : 20 – 11 : 30
5 час 11 : 30 – 12 : 10
12 : 10 – 12 : 20
6 час 12 : 20 – 13 : 00
13 : 00 – 13 : 10
7 час 13 : 10 – 13 : 50

 

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ЧАС УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ МЕЖДУЧАСИЕ
1 час 8 : 00 – 8 : 35
8 : 35 – 8 : 50
2 час 8 : 50 – 9 : 25
9 : 25 – 9 : 40
3 час 9 : 40 – 10 : 15
10 : 15 – 10 : 40
4 час 10 : 40 – 11 : 15
11 : 15 – 11 : 30
5 час 11 : 30 – 12 : 05
12 : 05 – 12 : 20
6 час 12 : 20 – 12 : 55
12 : 55 – 13 : 10
7 час 13 : 10 – 13 : 45

От ръководството

Съобщение

Уважаеми учители, ученици и родители, на основание заповед №РД09-798/31.03.2021 на Министъра на образованието и науката дните:

– от 01.04.2021 до 02.04.2021г. да се провежда обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 8 до 12 клас

– от 05.04.2021 до 07.04.2021г. (за учениците от 12 клас) да се провежда обучение от разстояние в електронна среда

 

От ръководството

Онлайн семинар по Национална програма „Бизнесът преподава“

На 25 март 2021 година се състоя онлайн семинар по Национална програма „Бизнесът преподава“ с участието на представители на една от водещите фирми в ИТ индустрията „Немечек България“ и ученици от 8 клас, специалност „Приложно програмиране“ в ПМГ. Срещата започна с виртуална разходка в социалната зона на фирмата – едно приятно място за прекарване на почивките по време на работния ден.  Съби Ангелов – ръководител на  екип във фирмата, разказа за професиите и отговорностите на хората, участващи в един ИТ проект. Благовест Ачанов  – старши програмист, запозна учениците с предизвикателната и креативна работа на програмиста.  В дискусията бяха разисквани темите за информационните технологии в нашия живот, защо трябва да учим, с какво са примамливи професиите в ИТ сферата. Подобни срещи помагат на учениците да се ориентират  какво им харесва и да изберат подходящата за тях професия. Галерия

Съобщение

Отменя се провеждането на Пролетното математическо състезание със заповед №РД09-749/19.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката.
Новата дата за провеждане на състезанието следва да бъде оповестена до 8 април 2021 година.