Документи

 

Изпълнение на Междуинституциалния план за действие и превенция на агресията и засилване на сигурността на образователните институции

Писмо на министъра на образованието и науката относно събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общински детски градини и училища

отвори

Отчети: