Честит 24 май – Ден на славянската писменост и българската просвета и култура!

Учениците от ПМГ „Христо Смирненски“ отправят своето празнично послание – видеорецитал, подготвен с труд и вдъхновение, с обич и признателност, по случай най-светлия български празник.
Да пазим жива искрата на словото, знанието и духовността!

Участие на ученици от ПМГ “Христо Смирненски” в онлайн семинар,организиран в рамките на инициативата „Аз, Програмистът!“

На 21 май 2020 г. учениците от 9б клас, обучаващи се по професия „Приложен програмист“, участваха в онлайн семинар, организиран в рамките на инициативата „Аз, Програмистът!“. Това е съвместна инициатива на студенти от Софтуерния университет, подкрепена от Майкрософт България, която цели да запознае ученици от цялата страна със значимостта на информационните технологии в днешно време и перспективите за работа в тази сфера. Да си програмист е престижна, добре платена работа, свързана с много интелектуален труд и изискваща сериозно и непрекъснато учене.

Лектор на семинара беше Ивайло Димитров – програмист в ИТ фирма, занимаваща се с разработка на компютърни игри. Като бивш студент, а сега – програмист и преподавател в СофтУни, лекторът разказа за своя професионален път, за предимствата и предизвикателствата на професията, даде ценни съвети на учениците за обучението и кариерата в ИТ сферата.

още снимки….

Изпращане на випуск 2020

Днес Природоматематическата гимназия изпрати своите завършващи ученици от випуск 2020 г. Това тържество беше уникално, защото за пръв път в историята на училището, то беше виртуално, но това не попречи на напиращите емоции да избухнат. Последният учебен час остана зад гърба ви, скъпи дванадесетокласници! В очите светят издайнически сълзи, но и решителността, че сте готови да покорите нови върхове. Последните ви ученическите дни бяха далеч от училището, но вие нито за минута не се предадохте и продължавахте да учите и да следвате целите си.
Мили млади хора, знайте, че животът е пред вас- прекрасен и интересен, а вие ще се впуснете в него знаещи и можещи! Дерзайте и не се предавайте!! Защото сте способни на всичко!!! Хоризонтът е ваш!

ПМГ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГРАД ПЕРНИК ВЪРВИ УВЕРЕНО ПО ПЪТЯ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ

За пореден път ПМГ „Христо Смирненски“ защити своя авторитет на  модерно училище, отговарящо на потребностите на съвременно общество.

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната на всички учебни заведения се наложи бърз и рязък преход от редовни учебни занятия към електронно обучение. За гимназията този преход се оказа не толкова сложен, тъй като процесът на въвеждане на дигиталните технологии в обучението води началото си от учебната 2018/2019 г.

Преди две години  ПМГ „Христо Смирненски“ поставя като основен приоритет в своята Стратегия за развитие прилагането на иновативни технологии  и вече отчита постигнати резултати.

От 2018 г. гимназията разполага с домейн на училището в  Google Cloud, в който всички ученици и учители  имат създадени профили в електронната платформа Gsuite. Всички учители притежават необходимата квалификация за осъществяване на електронно обучение – вече втора година периодично преминават обучителни курсове за овладяване на дигитални умения, свързани с общуването в електронна среда, работа с приложението Classroom, създаване на електронни тестове.

От началото на учебната година е въведен и електронен дневник в онлайн платформата Shkolo.bg, благодарение на което електронната комуникация с всички ученици и родители посредством най-модерни технологии вече е утвърдена практика.

От учебната 2018/2019 година ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник има статут на иновативно училище, като проектът, който реализира, е свързан с въвеждането на  интегративен предмет „Наука и технологии”. Иновативните паралелки вече втора година осъществяват проектно базирано обучение чрез внедряване на облачните технологии и вече имат солиден опит в електронното обучение.

Благодарение на тази направена с поглед в бъдещето крачка ПМГ „Христо Смирненски“  уверено премина изцяло на електронно обучение от 16.03.2020 г. В споделеното облачно пространство на ПМГ чрез приложението Google Classroom са създадени повече от 220 виртуални класни стаи за всяка паралелка и по всеки учебен предмет, което позволява ефективно осъществяване на електронното обучение, съобразно утвърденото седмично разписание. Виртуалните класни стаи са онлайн базирана среда за преподаване и учене, която имитира качествата на директното обучение в класната стая. Учителите и учащите могат да участват в онлайн класове на живо, да общуват помежду си, да водят дискусии и да гледат видеоклипове или презентации наред с други функции. Утвърдена практика е и използването на електронни тестове чрез приложението Google Forms, което осигурява възможност за получаване на резултати в реално време.

Неизменна част от електронното обучение в ПМГ е и приложението Google Hangouts Meet,  чрез което се провеждат видеоуроци в реално време с участието на всички ученици в една паралелка.

Учениците и учителите от ПМГ „Христо Смирненски“ приемат смело предизвикателството, пред което са поставени, и уверено продължават по пътя, който вече са поели, защото вече имат и опит, и резултати, и увереност, че могат да се справят.

Директорът на гимназията изказва искрената си благодарност на всички учители за високия професионализъм и вдъхновението, на всички ученици за всеотдайността и усърдието в електронното обучение, на всички родители, които винаги застават зад нас и безрезервно ни  подкрепят.

още снимки…

 

ГЛАСЪТ НА РОДИТЕЛИТЕ Е ВАЖЕН ЗА НАС

За ръководството и педагогическата колегия на ПМГ „Христо Смирненски“  участието на родителите като активен партньор в учебно-възпитателната дейност винаги е било от изключителна важност.

В тази връзка още след първата седмица на обучение в електронна среда до всички родители чрез съобщение в Shkolo.bg бе изпратен електронен формуляр чрез приложението Google Forms, който да даде възможност на всеки да изрази собственото си мнение по отношение на организацията и провеждането на електронното обучение.

В анкетата се включиха  232 родители на ученици от V до ХІІ клас, които ни предоставиха ясна и обективна обратна връзка. Повече от 97% от родителите посочват, че са запознати с графика за дистанционно обучение на учениците.

94% от родителите съобщават, че учениците не срещат трудности в  използването на приложението Classroom на Google, което училището ни основно използва.

Повече от 92% от родителите смятат, че учителите помагат на учениците с насоки за тяхната самоподготовка.

42% от родителите оценяват комуникацията с учителите като отлична, 35% –  като много добра, 16% – като добра.

Едва 29% от родителите посочват, че подпомагат учениците в тяхната самоподготовка.

Повече от 76% от анкетираните родители оценяват ефекта от електронното обучение с 5 и 6, по предложената 7-степенна скала (0 до 6).

Изказваме своята благодарност към всички родители, които ни дадоха обратна връзка. Благодарим на родителите, отправили и своите препоръки към нашия педагогически колектив, с които  ще се съобразим в по-нататъшната си работа.

Ние ценим високо родителското мнение и дълбоко вярваме, че общият ни позитивизъм, съвместна дейност и добра воля ще ни водят по успешен за всички наши ученици път.