Учениците от ПМГ „Христо Смирненски“се представиха отлично на регионалното математическо състезание „Михаил Сотиров“,

Учениците от ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник се представиха отлично на регионалното математическо състезание „Михаил Сотиров“, проведено за седма поредна година на 16.11.2019 година. Достойно се представиха най-малките – петокласниците, които за първа година се обучават в престижната гимназия. Александър Василев и Мартин Цветанов от V а клас постигнаха максималния брой точки – 65 , още 8 ученици са с отличен резултат, по-висок от втория в общото класиране. Най-висок резултат – 60 т. сред шестокласниците завоюва Георги Колев, а още шестима ученици са показали резултат, по-висок от първия в общото класиране. Камен Каменов е с най-висок резултат сред седмокласниците – 93 т., а още шестима ученици са постигнали резултат, по-висок от първия в общото класиране. Осем осмокласници заемат призовите места в своята възрастова група, като отстъпват само четвъртото място. Деян Ботев от VІІІ а клас зае І място с максимален брой точки и беше отличен с Голямата награда на семейството на Михаил Сотиров за оригинално решение на задача, за най-добро представяне и активно участие в състезанията. Сред учениците от ХІІ клас най-достойно се представи Кирил Георгиев , който с резултат от 57 т. завоюва ІІІ място. Поздравления за отличното представяне на всички ученици и искрени пожелания за нови бъдещи успехи!

Към галерията

За шеста поредна година учениците от ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник организират Благотворителен концерт „Коледна магия 2019“, който ще се проведе на 13.12.2019 г. в Двореца на културата от 19:00 ч. Събраните средства ще бъдат дарени за лечението на 4-годишната Ванеса.
Нека заедно подарим една детска усмивка!

Съобщение

На 03.12.2019 г. от 17:30 часа в учителската стая на ПМГ“Христо Смирненски“ ще се проведе събрание на представители на родителите от всички паралелки за избор на членове на обществения съвет

Европейска седмица на роботиката

На 14 ноември 2019г  се откри 9-то издание на Европейска седмица на роботиката. Фокусът тази година е създаването на роботи, които работят в полза на обществото. Роботите трябва да играят роля за справяне с най-належащите предизвикателства днес във всички сфери на обществения живот и най-вече околна среда, здравеопазване, образование, бит.

В рамките на европейската седмица по роботика,  на 15.11.2019 година Лабораторията по Роботика на Европейски политехнически униврситет  организира образователно събитие за учениците от ПМГ“Христо Смирненски“

Бяха  демонстрирани  интелигентни сервизни роботи за  домашно приложение- телеконтролиран сервиз робот robko 19, мобилна роботна платформа с механични колела,  съчленен манипулатор и iot devicer за интелигентно домашно приложение.

Към галерията

Ученици посетиха на SAP Labs България

На 08 ноември 2019 г.  учениците от професионалната паралелка „Приложен програмист“ – IX клас и ученици от XI и XII  клас профил „Информатика“   посетиха SAP Labs България – българският филиал на световния софтуерен лидер SAP SE. Учениците се запознаха с историята и дейността на компанията , която работи в областта на софтуерната разработка и по последните SAP In-memory и облачни технологии.  Разгледаха офисите, където  отблизо се запознаха с разработката на  софтуер на различни етапи. Бяха впечатлени от организацията на работния процес, техниката и 3D принтера.

Седмица на професионалните умения в България

В периода 28-31.10.2019 г.  по инициатива на Европейската комисия  се провежда „Седмица на професионалните умения в България“. По този повод в ПМГ „Христо Смирненски“ гостува Филип Колев – преподавател в SoftUni  и част от екипа ИТ специалисти в българския офис на английската компания Ocado Technology .

Той разказа на учениците от 8б клас, обучаващи се в специалност „Приложно програмиране“,  за своя професионален път, за предизвикателствата и работата на програмиста.

ПМГ „Христо Смирненски”-част от НП на МОН „Иновации в действие”  

През учебната 2019/2020 година ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник реализира дейности в изпълнение на НП на МОН „Иновации в действие”. Програмата дава възможност за сътрудничество и обмен на добри практики между иновативните училища, както и между иновативните и желаещите училища да станат такива.

Основна цел на програмата е  да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активната включеност на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението.

ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник участва в Модул 1 и Модул 2 на Националната програма, като планираните дейности са насочени към осигуряване на мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации чрез  публични изяви и продукти между иновативни училища и училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП.

Сключените договори за сътрудничество са с ППМГ „Нанчо Попович” – гр. Шумен, невписано в Списъка на иновативните училища, и иновативното Средно училище „Свети Паисий Хилендарски“- гр. Златица.

Изготвената от ПМГ „Христо Смирненски” програма за мобилност като училище домакин включва посещение на училището, Община Перник, Историческия и Минния музей ; представяне на иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението; демонстриране на експеримент + дигитални и интерактивни технологии и инструменти, организиране на творчески изяви с участие на родителската общност.

Изпълнението на дейностите започва на 30-31 октомври 2019 г., когато ученици и учители от Средно училище „Свети Паисий Хилендарски“- гр. Златица ще посетят ПМГ „Христо Смирненски”. Следващото домакинство е в периода 5-7 ноември, като гимназията ще посрещне партньорите си от ППМГ „Нанчо Попович” – гр. Шумен.

Ръководството и педагогическата колегия на ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник са дълбоко убедени в ефективността на НП „Иновации в действие”, която осигурява възможност за осъществяване на контакти и споделяне на добри практики между училища, за които основен приоритет е иновативното образование.