Съобщение

Уважаеми родители, учители и ученици,

На основание Заповед № РД-09-3066/08.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването

От 11.10.2021 г. до 22.10.2021 г. учениците от ПМГ „Христо Смирненски” ще се обучават при спазване на следния график:

От 11.10.2021 г. до  15.10.2021 г

присъствено да се обучават учениците от   V клас, VI клас,  VII клас, VIII клас и  ХII клас

учениците от  IX клас,  X клас  и XI клас да се обучават от разстояние в електронна среда.

от 18.10.2021 г. до 22.10.2021 г.

присъствено да се обучават учениците от   V клас, VI клас,  VII клас, IX клас X клас  и  ХI клас

учениците от  VIII клас и  XII клас  да се обучават от разстояние в електронна среда.

Официално откриване на новата учебна 2021/2022 година в ПМГ “Христо Смирненски”

Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков откри новата 2021/2022 учебна година в ПМГ „Христо Смирненски“. Празника уважиха  г-н Станислав Владимиров – кмет на Община Перник и г-жа Ваня Коконова – началник на РУО – Перник. С празнична програма и  топли приветствени думи  ученици, учители, родители и гости посрещнаха първия учебен ден  при спазване на противоепидемичните мерки,  като си пожелаха здраве и сили, упоритост и вдъхновение.

Проф. Николай Денков официално откри и новата “Класна стая за креативни дигитални създатели”, изградена по НП на МОН “Изграждане на училищна STEM среда”. Учениците от „Клуб по роботика“ с ръководител г-н Радослав Василев демонстрираха пред гостите  своите завидни умения в областта на програмирането и роботиката.

С много вълнение и положителни емоции, с  усмивки и надежда за здрава и ползотворна учебна година ПМГ „Христо Смирненски“  уверено продължава своя път.

Нека е честита и успешна за всички новата учебна година!

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 13.09.2021 г. от 17.30 часа  ще се проведе онлайн  заседание на Обществения съвет при ПМГ “Хр. Смирненски“- гр. Перник.

Дневен ред:

1. Обсъждане на Етичния кодекс на училищната общност

2. Съгласуване на училищни учебни планове на всички паралелки на V ,  VI ,  VII , VIII,  IX,  X , XI и  XII класове.

Съобщение

СПИСЪК

на

класираните ученици в ПМГ „Христо Смирненски“ -гр. Перник, професионална паралелка със специалност „Системно програмиране“: четвърти етап:

 

№ по ред ВХ.№ БАЛ Класиране
1 АД-01-4271 204 класиран
2 АД-01-4275 194 некласиран
3 АД-01-4273 178 некласиран
4 АД-01-4274 175,5 некласиран
5 АД-01-4272 168 некласиран
6 АД-01-4276 126 некласиран

 

 

 

Съобщение

След III-ти етап на класиране в ПМГ”Хр. Смирненски” има едно свободно място в специалност Системно програмиране. Подаването на документи за IV-ти етап на класиране е от 03.08.2021 г до 05. 08.2021 г.  в канцеларията на ПМГ “Хр. Смирненски”. Обявяване на резултата от IV-ти етап на класиране е на 09.08.2021 г.

Съобщение

Записването на ученици в VIII клас на III-то класиране в ПМГ „Христо Смирненски“ ще става на III-ти етаж в стая 301 на 30.07.2021 г. – от 9:00 ч. до 16:00 ч.

Необходими документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство за кандидатстващите в професионални паралелки.

Съобщение

Записването на ученици в VIII клас в ПМГ „Христо Смирненски“ ще става в кабинета по химия – III-ти етаж по следния график:

на 14.07.2021 г. – от 8:00 ч. до 17:00 ч.

на 15.07.2021 г. – от 9:00 ч. до 17:00 ч.

на 16.07.2021 г. – от 9:00 ч. до 16:30 ч.

Класираните ученици се записват като подават следните документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство за кандидатстващите в професионални паралелки.