Изработване и демонстрация на QR code на езика Python. Изготвяне на 3d модели с Tinkercad.

Във връзка с Европейската седмица на професионалните умения 23-27 октомври 2023 г. в ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник, на 26 октомври бе проведена планирана дейност на тема: “Изработване и демонстрация на QR code на езика Python. Изготвяне на 3d модели с Tinkercad”
Лектори бяха Виктория Димитрова – ученичка от 9. б клас, и госпожа Боряна Аспарухова – старши учител по теоретично обучение. В събитието взеха участие ученици от клуб за занимания по интереси за формиране на дигитални умения „Рекламно студио“.
Гости на събитието бяха госпожа Грозданова – директор на ПМГ „Христо Смирненски“, госпожа Мария Стефанова – старши експерт по природни науки и екология в РУО гр. Перник, госпожа Владислава Петрова – зам.-директор в ПМГ „Христо Смирненски“, господин Кирил Георгиев – учител по Информационни технологии.
Виктория Димитрова представи презентация за изготвянето на QR кодове и инсталация на PyCharm. Направи демонстрация за практическото приложение на създадения QR код, а участниците и гостите на събитието го тестваха.
Учениците проявиха голям интерес и се включиха в създаване на QR кодове, след което направиха модели за 3d принтер.