Удължаване срока на грипната ваканция

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно ново предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ – Перник учебните занятия  няма да се провеждат  и в периода от 06.02.2020 г. до 07.02.2020 г., включително.

Променена дата на областния кръг на олимпиадата по математика

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че датата на областния кръг на олимпиадата по математика ще бъде променена от 01.02.2020 г. на 05.02.2020 г. с начало 9:00 часа. Класираните ученици да се явят в сградата на СУРИЧЕ ” Д.-р Петър Берон” в 8:30 часа, като носят син химикал, чертожни инструменти и ученичиска лична карта.

Грипна ваканция

В изпълнение на предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки № 47/27.01.2020 г. на РЗИ – Перник, учебни занятия няма да се провеждат за периода от 28.01.2020 г. до 05.02.2020 г., включително.

ПМГ завоюва първото място по баскетбол от НУИ 2020г.

На 25-ти и 26-ти януари в спортна зала Кракра се проведоха общински състезания по баскетбол от НУИ 2020 за възрастови групи 8-10 И 11-12 клас. Отборите на ПМГ завоюваха първото място и в двете групи и продължават участието си в областен и зонален етап на игрите.

Отлично представяне на учениците от ПМГ”Христо Смиренски” на Общинския етап на националите ученически игри 2020г.

На 18 и 19 януари  в зала “Кракра” се проведе Общинския  етап от  националите ученически игри 2020 година  по волейбол. Младите волейболисти  от ПМГ “Христо Смирненски” участваха в две възрастови групи  VIII-X  и XI-XII клас. И двата отбора със ръководител Габриела Валтерова, се класираха на 1-во място за поредна година, от 4 отбора участници, което ги класира за следващият Областен етап на националите ученически игри 2020.

Важно!!!

За десетокласниците и техните родители!

Придобиване на профилирана подготовка

  • Профилираната подготовка се придобива във втори гимназиален етап на средното образование, като профилиращите предмети в даден профил са едни и същи за XI и за XII клас. Профилите в ПМГ“Христо Смирненски“ са:„Математически” и „Природни науки.
  • Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка е държавният образователен стандарт, който определя очакваните резултати от обучението по профилирана подготовка. Въз основа на тази наредба са разработени и утвърдени учебни програми за обучението по задължителните модули на всеки профилиращ предмет. Всяко училище има задължението да разработи и утвърди учебни програми за обучението в избираемите модули към съответните профилиращи предмети.
  • Още с кандидатстването си на места по държавния план-прием след завършен VII клас учениците са избрали профила, съответно двата задължителни профилиращи предмета, чрез обучението по които ще придобият профилираната подготовка, и със записването си в съответната паралелка те са потвърдили избора си. Промяната на профила е възможна само по реда и при условията на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование.
  • В изпълнение на нормативната уредба всяко училище в края на настоящата учебна година преди завършване на учебните занятия в X клас следва да предложи списъкпрофилиращи учебни предмети, от които учениците и техните родители/настойници чрез попълване на заявления да изберат третия и/или четвъртия профилиращ предмет, който биха желали да изучават във втори гимназиален етап. В резултат, в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището, ще се сформират групите за изучаване на третия и/или четвъртия профилиращ предмет. Съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците резултатите от НВО в VII клас и в X клас не могат да служат за класиране при определяне на профилиращи учебни предмети.
  • В съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование учениците, обучавани за придобиване на профилирана подготовка, следва да положат два задължителни държавни зрелостни изпита (ДЗИ) – по български език и литература (върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап) и по учебен предмет по избор на ученика, изучаван в избираемите учебни часове като профилиращ. В този смисъл изборът на профил след VII клас със съответните два профилиращи предмета, както и добавянето на трети и/или четвърти профилиращ предмет след X клас имат сериозно значение с оглед възможностите за полагане на ДЗИ, а оттам – и за получаването на диплома за завършено средно образование.

 

 

Учениците от ПМГ „Христо Смирненски“се представиха отлично на регионалното математическо състезание „Михаил Сотиров“,

Учениците от ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник се представиха отлично на регионалното математическо състезание „Михаил Сотиров“, проведено за седма поредна година на 16.11.2019 година. Достойно се представиха най-малките – петокласниците, които за първа година се обучават в престижната гимназия. Александър Василев и Мартин Цветанов от V а клас постигнаха максималния брой точки – 65 , още 8 ученици са с отличен резултат, по-висок от втория в общото класиране. Най-висок резултат – 60 т. сред шестокласниците завоюва Георги Колев, а още шестима ученици са показали резултат, по-висок от първия в общото класиране. Камен Каменов е с най-висок резултат сред седмокласниците – 93 т., а още шестима ученици са постигнали резултат, по-висок от първия в общото класиране. Осем осмокласници заемат призовите места в своята възрастова група, като отстъпват само четвъртото място. Деян Ботев от VІІІ а клас зае І място с максимален брой точки и беше отличен с Голямата награда на семейството на Михаил Сотиров за оригинално решение на задача, за най-добро представяне и активно участие в състезанията. Сред учениците от ХІІ клас най-достойно се представи Кирил Георгиев , който с резултат от 57 т. завоюва ІІІ място. Поздравления за отличното представяне на всички ученици и искрени пожелания за нови бъдещи успехи!

За шеста поредна година учениците от ПМГ “Христо Смирненски” – град Перник организират Благотворителен концерт “Коледна магия 2019”, който ще се проведе на 13.12.2019 г. в Двореца на културата от 19:00 ч. Събраните средства ще бъдат дарени за лечението на 4-годишната Ванеса.
Нека заедно подарим една детска усмивка!