ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВИЯ ВИПУСК СЕДМОКЛАСНИЦИ 

ОТ ПМГ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГРАД ПЕРНИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Първият випуск седмокласници от ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник постигна изключително високи резултати на изпитите по български език и литература и по математика за НВО през учебната 2018/2019 година.

Средният резултат по математика е 84,81 т. в сравнение с 33,62 т. за страната. Двама ученици постигнаха максималния брой 100 т., а 13 ученици имат резултат над престижните 87 т.

Средният резултат по БЕЛ е 84,95 т. в сравнение с 53,06 т. за страната. Петнадесет ученици постигнаха отлични резултати – над 87 т.

Истински повод за гордост е високият общ среден резултат на седмокласниците, които демонстрираха отлична подготовка и по математика, и по български език и литература.

ПМГ „Христо Смирненски“ уверено доказа, че осигурява на учениците, приети след завършен ІV клас, качествено и конкурентноспособно образование.

Поздравления за успешното представяне на учениците и техните преподаватели по математика  – г-н Георги Михайлов и по БЕЛ – г-жа Лозка Симеонова.

Благодарности към ръководството на ПМГ „Христо Смирненски“ за усилията и съдействието при осъществяване на целите ни за завоюване на първа позиция в класациите по висока успеваемост на изпитите по БЕЛ и математика от НВО в област Перник.