ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВИЯ ВИПУСК СЕДМОКЛАСНИЦИ 

ОТ ПМГ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГРАД ПЕРНИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Първият випуск седмокласници от ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник постигна изключително високи резултати на изпитите по български език и литература и по математика за НВО през учебната 2018/2019 година.

Средният резултат по математика е 84,81 т. в сравнение с 33,62 т. за страната. Двама ученици постигнаха максималния брой 100 т., а 13 ученици имат резултат над престижните 87 т.

Средният резултат по БЕЛ е 84,95 т. в сравнение с 53,06 т. за страната. Петнадесет ученици постигнаха отлични резултати – над 87 т.

Истински повод за гордост е високият общ среден резултат на седмокласниците, които демонстрираха отлична подготовка и по математика, и по български език и литература.

ПМГ „Христо Смирненски“ уверено доказа, че осигурява на учениците, приети след завършен ІV клас, качествено и конкурентноспособно образование.

Поздравления за успешното представяне на учениците и техните преподаватели по математика  – г-н Георги Михайлов и по БЕЛ – г-жа Лозка Симеонова.

Благодарности към ръководството на ПМГ „Христо Смирненски“ за усилията и съдействието при осъществяване на целите ни за завоюване на първа позиция в класациите по висока успеваемост на изпитите по БЕЛ и математика от НВО в област Перник.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И МАТЕМАТИКА ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ КЛАС В ПМГ „ХР. СМИРНЕНСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Входящ №

БЕЛ

Математика

Общ резултат

1400730

94

89

183

1400731

86

99,5

185,5

1400732

69

89,75

158,75

1400733

86,5

75,25

161,75

1400734

82,5

87,75

170,25

1400735

88

100

188

1400736

78,5

90,5

169

1400737

50

70

120

1400738

97,5

81,75

179,25

1400739

96,5

91

187,5

1400740

96

100

196

1400741

93

88

181

1400742

92

87,75

179,75

1400743

86

84,5

170,5

1400744

95

94

189

1400745

88,5

75,5

164

1400746

68,5

73,5

142

1400747

80

79,25

159,25

1400748

95

97

192

1400749

78,5

77,75

156,25

1400750

90

78

168

1400751

81,5

72

153,5

1400752

95,5

93,5

189

1400753

75,5

79,25

154,75

1400754

67

68,25

135,25

1400755

78

77,5

155,5

1400756

89

86,25

175,25

1400757

99

98,5

197,5

1400758

87,5

74,5

162

среден резултат на учениците от ПМГ

84,97

84,81

169,78

Среден резултат за страната

53,06

33,62