ПМГ „Христо Смирненски”-част от НП на МОН „Иновации в действие”  

През учебната 2019/2020 година ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник реализира дейности в изпълнение на НП на МОН „Иновации в действие”. Програмата дава възможност за сътрудничество и обмен на добри практики между иновативните училища, както и между иновативните и желаещите училища да станат такива.

Основна цел на програмата е  да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активната включеност на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението.

ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник участва в Модул 1 и Модул 2 на Националната програма, като планираните дейности са насочени към осигуряване на мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации чрез  публични изяви и продукти между иновативни училища и училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП.

Сключените договори за сътрудничество са с ППМГ „Нанчо Попович” – гр. Шумен, невписано в Списъка на иновативните училища, и иновативното Средно училище “Свети Паисий Хилендарски”- гр. Златица.

Изготвената от ПМГ „Христо Смирненски” програма за мобилност като училище домакин включва посещение на училището, Община Перник, Историческия и Минния музей ; представяне на иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението; демонстриране на експеримент + дигитални и интерактивни технологии и инструменти, организиране на творчески изяви с участие на родителската общност.

Изпълнението на дейностите започва на 30-31 октомври 2019 г., когато ученици и учители от Средно училище “Свети Паисий Хилендарски”- гр. Златица ще посетят ПМГ „Христо Смирненски”. Следващото домакинство е в периода 5-7 ноември, като гимназията ще посрещне партньорите си от ППМГ „Нанчо Попович” – гр. Шумен.

Ръководството и педагогическата колегия на ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник са дълбоко убедени в ефективността на НП „Иновации в действие”, която осигурява възможност за осъществяване на контакти и споделяне на добри практики между училища, за които основен приоритет е иновативното образование.

 

Европейска седмица на програмирането

На 16.10.2019 г. 17 ученици от IX б и X б клас, обучаващи се по професия „Приложен програмист“, посетиха една от водещите софтуерни компании – „Немечек България“. Мероприятието беше организирано по повод Европейската седмица на програмирането, с цел опознаване на професията на програмиста и повишаване на мотивацията на младите хора.
В изключително приятна обстановка в социалната зона на фирмата бъдещите програмисти се запознаха с различните функции и роли на хората, работещи по един проект. Дискутираха какви качества трябва да притежава човек, насочил се по пътя на програмиста, и разбраха колко важна е комуникацията и работата в екип. Запознаха се с ежедневието на програмистите
и видяха местата, на които те творят, провеждат работни срещи или релаксират.  Ръководството на ПМГ „Христо Смирненски“ благодари на организаторите на това събитие за гостоприемството, ценните съвети, забавленията, вкусния обяд и възможността нашите ученици да се докоснат до света на програмистите.

На 07.10.2019г. в ПМГ „Христо Смирненски“ гостува Филип Колев- един от най-успешните курсисти на Софт Уни, който вече се е реализирал като програмист с голям опит.

 

Той изнесе лекция на учениците от 10б клас с профил „Приложен програмист“ и разказа за своята професия.

Това мероприятие е част от инициативата „На ти с програмирането“, която се прожеда в училището през Code Week 2019.

 

Най-малките възпитаници от V  клас на ПМГ “Христо Смирненски” на 10.10.2019г.  по повод на Европейската седмица на програмирането проведоха нетрадиционен урок по програмиране “на живо”. Фоайето на четвъртия етаж беше превърнато в игрално поле, на което петокласници управляваха своите роботи – съученици.

С играта учениците подобриха някои свои умения: наблюдателност и способност за анализ на ситуацията, добра комуникация и работа в екип, разработване на стратегия за успех.  

 

ПРОГРАМА

За периода 5-20 октоври 2019 г. – Европейска седмица на програмирането

Дата Събитие
от 07.10.2019 г.

до 11.10.2019 г.

Създаване на програми с графичен интерфейс в часовете по информатика
от 07.10.2019 г.

до 11.10.2019 г.

Създаване на презентация на тема „Интернет на нещата“
07.10.2019 г

9:30 – 11:30 ч.

Семинар  на тема „На ти с програмирането“   в 10Б клас с участието на лектор от SOFTWARE UNIVERSITY
10.10.2019 г.

10:30 – 11:30 ч.

„Програмиране на живо“ – 5А клас
16.10.2019 г.

10:00 – 12:00 ч.

Посещение на ученици от 9Б и 10Б клас във фирма „Немечек“ ООД – гр. София