Държавни зрелостни изпити

Дати за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване трета степен на професионална квалификация:

1.Защита на дипломен проект в теоретичната част за сесия май-юни на учебната 2021/2022 година, за професия: код 411030, „Приложен програмист“, Специалност: код 4810301, „Приложно програмиране“:
23.05.2022 г.- I група /от № 1 до № 13/ от 8.00 часа до 12.00 часа – кабинет 203
23.05.2022 г.- II група /от № 14 до № 26/ от 13.00 часа до 17.00 часа – кабинет 203

Място за оповестяване на резултатите – таблото пред учителската стая до 27.05.2022 г.

2. Защита на дипломен проект в практическата част за сесия май-юни на учебната 2021/2022 година, за професия: код 411030, „Приложен програмист“, Специалност: код 4810301, „Приложно програмиране“
30.05.2022 г.- I група /от № 1 до № 13/ от 8.00 часа до 14.00 часа – кабинет 203
31.05.2022 г.- II група /от № 14 до № 26/ от 8.00 часа до 14.00 часа – кабинет 203

Място за оповестяване на резултатите – таблото пред учителската стая до 06.06.2022 г.

Съобщение

Във връзка с решение на Педагогическият съвет от 13.09.2021 г. на ПМГ „Христо Смирненски“ 19 май 2022 г. е обявен за Спортен празник.
Ще бъдат организирани спортни и туристически мероприятия за учениците от V до XI клас и педагогическия колектив.

От ръководството

Съобщение

Ръководството на ПМГ „Христо Смирненски” – гр. Перник
уведомява всички четвъртокласници и техните родители, че на
14 май /събота/ 2022 година от 9 : 00 часа в сградата на училището
ще се проведе Математическото състезание „Математика за
всеки“ за ученици от IV клас.

Подаването на заявление за участие се осъществява в
канцеларията на училището от 28 април до 10 май от 8:00 до 16:00 часа или на e–mail: pmg@pmg-pernik.com

Телефон за справки: 076 / 60 – 87 – 66.
Участието на учениците не е срещу заплащане на такса или
дарение.
Напомняме Ви, че резултатите от състезанието могат да се
използват за кандидатстване в Природоматематическата гимназия
„Христо Смирненски“ за прием в паралелката V клас.

Очакваме Ви!

Заявление за “Математика за всеки” можете да свалите от тук

Съобщение

Ръководството на ПМГ „Христо Смирненски” – гр. Перник уведомява всички четвъртокласници, изявили желание да участват
в Пролетно математическо състезание за IV клас, че трябва да се явят в ПМГ на 26.03.2022 г. в 8,20 ч.

Очакваме Ви!

Открит урок по БЕЛ „Пролет в слово, музика и багри“

Учениците от V а и VІ а клас в ПМГ „Христо Смирненски“  посрещнаха първия пролетен ден  с интерактивен  урок по БЕЛ на тема „Пролет в слово, музика и багри“.

С много желание и творческо вдъхновение рецитираха, пяха и рисуваха. Представиха своите проекти, в които демонстрираха знания по литература, човекът и природата, музика и изобразително изкуство. Учениците разказаха в мултимедийни презентации за  пролетните празници в България и по света. Четоха легенди за пролетните цветя, споделиха своите  стихове, забавляваха се с пролетни гатанки и ребуси.

Посрещнаха пролетта с много усмивки и добро настроение, с надежда за слънчеви и щастливи дни.

Честита пролет!

ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че  Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2021/2022 година ще се проведе на 26.03.2022 г.  от 9:00 часа в сградата на ПМГ „Христо Смирненски“.

За участие в състезанието родителят/настойникът, носещ родителска отговорност за ученика/ подава в срок до 11.03.2022 г. /петък/ до директора на училището, в което се обучава, Заявление за участие и Декларация за информирано съгласие /по образец/.

Напомняме Ви, че резултатите от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас могат да участват в балообразуването при кандидатстване за прием в V клас на Природоматематическата гимназия „Христо Смирненски“ за учебната 2022/2023 година.

 

От ръководството

Отбелязване на 3 март в ПМГ „Хр. Смирненски“ – гр. Перник

На 28 февруари 2022 г.  учениците от VI а клас  ПМГ „Христо Смирненски“ официално отбелязаха Националния празник на Република България. В присъствието на заместник-директора на училището г-жа Йорданка Антонова те показаха свои презентации, чрез които запознаха присъстващите в залата със събитията, довели до Освобождението на България. Симона Младенова представи проект на тема “Обявяването на войната и личността на цар Александър II“,  Лазар Боснешки  – „Санстефанският мирен договор“, Божана Боянова – „Боевете на Шипка“, Мария Дипчикова – „Българското опълчение“, Кристина Михайлова – „Плевенската епопея“.

Откритият урок по родолюбие, посветен на 144 г. от Освобождението на България, завърши с  интересна дискусия, в която учениците споделиха своите знания за националноосвободителното движение, Руско-турската война и българските герои.