Регионална програма “Работа в екип – най-важният урок на бъдещето”

ПМГ „Христо Смирненски“ се включи в Регионалната програма „Работа в екип – най-важният урок на бъдещето“ на РУО – Перник.

Целта на програмата е да се насърчи екипната работа на учениците и стремежът към постигане на по-високи резултати в учебно-възпитателния процес. В тази връзка основна задача на преподавателите е да развиват в учениците уменията на ХХI век.

На доброволен принцип бяха формирани екипи от ученици, които под менторството на своите учители разработиха проекти от следните категории, включени в Регионалната програма:

 

Категория „Български език и литература“

„Животът ни е пътешествие, идеите – пътеводител“

видео

 

Категория „Математика, природни науки и екология“

 „Нашият STEM\STEAM свят“

видео

Категория „Обществени науки, гражданско образование и религия“

„България – познатата и непознатата“

Видео

ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ В ПМГ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

Един от основните приоритети в обучението по БЕЛ в ПМГ “Христо Смирненски” е прилагането на компетентностния подход  за развитие на ключови компетентности и реализирането на проектно базирано обучение.  Тези уроци осигуряват възможност за  съчетаване на  традиционни и интерактивни методи, при което учителят и учениците са в нови роли.

Проектно базираното обучение по български език и литература дава възможност за активно придобиване на знания, обвързване на учебното съдържание с практиката и учене чрез сътрудничество.

Работата по проект стимулира изграждането на умения у учениците за решаване на проблеми, развива тяхното творческо и критично мислене, техните организационни и комуникативни компетентности.

През месец октомври 2022 година в ПМГ „Христо Смирненски“ се проведоха пет открити педагогически практики.

 

Проектно базирано обучение по БЕЛ на тема: „Старогръцки митове и легенди“ в VІІІ а клас под ръководството на г-жа Йоана Младенова.

 

Проектно базирано обучение по БЕЛ на тема: „Сътворението на света“ в V а клас под ръководството на г-жа Лозка Симеонова.

Проектно базирано обучение по БЕЛ на тема: „Митът за Прометей“ в VІІІ а клас под ръководството на г-жа Йоана Младенова.

Проектно базирано обучение по БЕЛ на тема: „Хубава си, моя горо“ от Любен Каравелов“ в VІ а клас под ръководството на г-жа Лозка Симеонова.

видео

Проектно базирано обучение по БЕЛ на тема: „Митът за Едип“ в VІІІ а клас под ръководството на г-жа Йоана Младенова.

 

Обучение на учители от ПМГ “Христо Смирненски” в ЦЕРН

В периода 18.09.2022 – 24.09.2022 г. бе проведено обучение за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по общообразователна подготовка по предметите информатика и информационни технологии по Национална програма  „Мотивирани учители и квалификация“. В него взеха участие и двама преподаватели от ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник: Румяна Ачанова – старши учител по информатика и ИТ и Румяна Славова – старши учител по информатика и ИТ.

Обучението се проведе в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Женева, Швейцария. То включваше редица лекции, лабораторни упражнения, демонстрации и социални събития. Учителите имаха невероятната възможност да се докоснат до най-новите технологии в световния научен център, да се запознаят със съвременната наука, която се развива в ЦЕРН, да общуват с  българските учени, работещи там.

По време на лекциите присъстващите бяха въведени във физиката на елементарните частици, ускорителите и тяхното бъдеще. Беше представена информация за комплекса ускорители в ЦЕРН и  управлението им. Учителите се запознаха с предназначението и работата на  детекторите на елементарни частици и електрониката, която се използва за експериментите, както и с приложението на откритията в медицината. Специално внимание беше обърнато на откриването на Хигс бозона и изучаването на тъмната страна на Вселената. Особено интересни за информатиците бяха лекциите за грид технологиите, суперкомпютрите и доброволните изчисления, за сервизните роботи и тяхното приложение в опасни среди. Учителите имаха възможност да посетят: Контролния център на ЦЕРН CCC,  Antimatter Factory (фабрика за антиматерия), ускорителя LEIR (пръстен за йони с ниски енергии),  Data Centre (център за данни), офиса на Тим Бърнърс-Лий, където е изобретена world wide web (www),   Globe of Innovation (изложба на науката и иновациите), експериментите ATLAS, ALICE и CMS (Компактен Мюонен Соленоид). В учебната лаборатория на ЦЕРН (S’CoolLAB)  те проведоха експеримент за откриване на елементарни частици чрез изработен от тях cloud chamber (облачна камера), а в  CMS се спуснаха на 87 метра под земята в помещенията за контрол на детектора.

Завръщайки се в България, преподавателите ще споделят информацията, познанията, опита и ресурсите, които са придобили по време на обучението си в ЦЕРН. Така,  вдъхновени от всичко научено, почувствано и видяно, ще се превърнат в истински посланици на науката и модерните технологии, които да насърчат и мотивират своите ученици към аналитично мислене, креативност и жажда за нови знания.

Още снимки

Тържествено откриване на новата 2022/2023 учебна година в ПМГ „Христо Смирненски“

С много вълнение и усмивки, с надежда за устрем и вдъхновение ПМГ „Христо Смирненски“ откри новата 2022/2023 учебна година. Празника уважиха г-н Стефан Кръстев – заместник-кмет на Община Перник и г-жа Ана Ананиева – заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. С празнична програма и топли приветствени думи ученици, учители, родители и гости посрещнаха първия учебен ден, като си пожелаха здраве и сили, упоритост и нови покорени върхове.
Ръководството и екипът на ПМГ „Христо Смирненски“ пожелават здрава и успешна за всички нова учебна година!

Съобщение

Уважаеми родители,
Във връзка с приема на ученици в V клас за учебната 2022/2023 година Ви уведомяваме, че в паралелката са класирани 26 ученици в изпълнение на Регламент за държавния план-прием на ученици в V клас за учебната 2022/2023 година, като максималният бал е 320,90 точки, а минималният – 230,90 точки.
Подробна информация за бала на детето си всеки родител може да получи лично на тел: 076/60 87 66 или в канцеларията на ПМГ „Христо Смирненски“.

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПМГ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ НА НВО 2022

За поредна година учениците от ПМГ „Христо Смирненски“ се представиха достойно на изпитите за НВО по български език и литература и математика в VII и X клас.
Средният резултат на учениците ни по математика в VII клас е 85,45 т. при среден резултат за област Перник от 28,35 т. и за страната – 35,32 т. Мартин Цветанов постигна максимален резултат от 100 точки, а 44% от седмокласниците са с резултат над 90 точки.
Учениците от Х клас са със среден резултат по математика 51,84 т., като за сравнение средният резултат за област Перник е 24,85 т., а за страната – 34,72 т. С най-високо постижение от 88,36 точки са учениците от X а клас – първият випуск петокласници, които ПМГ „Христо Смирненски“ прие през 2016/2017 учебна година. Виктория Валентинова и Деян Тасев са с максимален резултат от 100 точки, а Виктор Захаринов, Деян Ботев, Дейвид Райнов, Марио Пъшев и Николай Йорданов са с 99,5 т.
Отлични са и резултатите от изпита по български език и литература. Средният резултат в VII клас е 81,04 т. при среден резултат за област Перник от 52,11 т. и за страната – 53,63 т. Най-висок резултат от 92 т. има Иванета Иванова, а 52% от учениците са с резултат над 80 т. Достойно е представянето и на учениците от Х клас – 60,27 т. при среден резултат за област Перник от 40,5 т. и за страната – 43,16 т. С най-висок резултат 65,13 т. отново са учениците от X а клас, като Деян Ботев има 88 т., а 54% от учениците имат над 70 точки.
Поздравления за отличното представяне на всички ученици и всеотдайната работа на техните преподаватели!

Театрална изява на учениците от VIII а клас

На 27.06.2022 г. учениците от VIII a клас на ПМГ “Христо Смирненски” представиха адаптиран вариант на романтичната трагедия “Ромео и Жулиета” от У. Шекспир, на английски език, по сценарий, написан от тях.

Актьорите показаха изключителен ентусиазъм, знания и артистичност!

Очакваме с нетърпение следващите им изяви!

Още снимки и видео