ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – V КЛАС

 

На 11. 09. 2020 г. от 17:30 часа в ПМГ “Христо Смирненски” ще се проведе родителска среща с родителите на новоприетите ученици от V клас за учебната 2020/2021 година.

Родителската среща ще се проведе, като се спазват задължителните противоепидемични мерки !

 

Проекти на ученици

В часовете по ИТ учениците от 8 клас работиха в екип по проекти за създаване на уеб сайт. Сайтовете представят работата в някои от  клубовете в ПМГ, в часовете по итегративния  предмет „С наука и технологии към бъдещето“, както и различни инициативи и традиции в училището. Вижте най-интересните сайтове:

Клуб  „Дъга“

Клуб  „Физиката в нас и около нас“

Клуб  „Аз програмирам!“

С наука и технологии към бъдещето

Да помогнем на човек в беда!

Великденски предизвикателства

„Обучение и социална ангажираност за бъдещото развитие на гражданското общество“

В края на учебната 2019/2020 година се проведоха три семинара с 24 учители от област Перник по проект PROSPECT – „Обучение и социална ангажираност за бъдещото развитие на гражданското общество“. Темите на трите семинара бяха: „Личен опит“, „Други гледни точки“ и „Стратегии за действие и промяна“. Домакин на семинарите беше ОУ „Св. Иван Рилски” град Перник.

Проектът се финансира по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства в сферата на училищното образование“. Партньори са Институт за подготовка на служители в международни организации град София, Регионално управление на образованието – Перник и подобни организации от Франция, Полша, Испания, Португалия и Италия.

Проект PROSPECT разработва и тества образователен модел, чийто фокус е обучение по гражданство като изключително важен етап за формиране на обществени и граждански компетентности – от знание (знам) към умение (знам как да го направя) до формиране на нагласи и поведение (знам как да бъде). Моделът е насочен към учениците от всички училищни етапи.

Образователният модел включва методика на преподаване, която съчетава теоретична страна (изучаване и опознаване на проблема) и практическа страна (конкретни социални дейности, които ще са интегрирани в нормалната учебна работа). Обучението трябва да помогне за решаването на истински проблем на местната общност. Основен елемент на този модел е учениците активно да участват от началната фаза на идентифициране на проблема до неговото решаване, което включва дейност в полза на обществото. В тази връзка, обучението по гражданство не е предпоставка за извършване на допълнителни извънкласни дейности, а допълнителен подход на преподаване и учене в училище.

Целта на проведените семинари беше включването на учителите в споделянето на знания, идеи и опит. Участниците научават много като обясняват идеите си на другите и участват в дейности, в които могат да се учат от своите колеги и да си бъдат взаимно полезни. Те развиват умения за организиране и планиране на учебни дейности, като работят съвместно с другите, дават и получават обратна връзка и оценяват собственото си обучение. Този процес гарантира и обучението на учениците, ориентирано към развитие на способности да действат с критично мислене и да се справят с новото предизвикателство на глобалното общество.

Проведените семинари стимулират и насърчат участниците да търсят иновативни методи за интегриране на обучението по гражданство в образователно – възпитателния процес.

Съобщение

Ръководството на ПМГ “Хр.Смирненски” гр.Перник съобщава, че след първи етап на записване няма свободни места в V клас, профил “Математически” за учебната 2020/2021 година.

Награда за за ПМГ “Хр.Смирненски” от Националния литературен конкурс „Светът на Яворов“,

На 27 май 2020 година бяха обявени резултатите от Националния литературен конкурс „Светът на Яворов“, организиран от община Петрич и Профилирана гимназия “Пейо Яворов”.Темата за 2020 година беше: „Ще бъде слънце любовта ми”. Природоматематическата гимназия „Христо Смирненски“ също се включи в надпреварата с четири есета и резултатът не закъсня. Ученикът от XII а клас- Калин Бранимиров Борисов, беше класиран на 3 място в раздел „Есе“ във възрастова група XI- XII клас. За своето постижение той беше награден с медал, грамота и книга. Грамота получи и преподавателят по български език и литература Ива Димитрова. Калин е и сред единадесетте номинирани участници в раздел „Проза“ на Националния литературен конкурс „ С море в сърцето“, организиран от община Царево. За пореден път доказваме чрез своите ученици, че в ПМГ има разнородни таллати, прославящи името на училището из цяла България!

ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!

Съгласно чл.95, ал.4 от НАРЕДБА № 11 от 11.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, определям тридневен срок, в който зрелостниците лично могат да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия в кабинета на заместник- директорите.

  • 19.06.2020 г. – от 10:00 часа до 12:00 часа
  • 22.06.2020 г. – от 13:00 часа до 15:00 часа
  • 23.06.2020 г. – от 13:00 часа до 15:00 часа

Съобщение

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ

Уважаеми родители,

За да имат право на участие в приема, учениците от 4. клас трябва да са се явили на областния кръг на олимпиадата по математика и/или на състезанието „Математика за всеки”.

Състезанието „Математика за всеки“ ще се проведе на 28 юни 2020 г.  от 9:00 часа в ПМГ „Христо Смирненски“. С оглед на това, да се създаде по-добра организация на провеждането му, всеки родител, който желае синът/дъщеря му да се яви на състезанието, моля да попълни следния формуляр-заявление за участие в състезанието. Срокът за подаване на формуляр –  заявлението е 24.06.2020г. – отвори

Ученици от ПМГ “Христо Смирненски” с призови места в конкурси, организирани от РУО – Перник по повод 24 май -Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Ръководството на ПМГ „Христо Смирненски“ благодари на всички ученици, които се включиха в обявените от РУО- Перник конкурси, посветени на 24 май -Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Поздравления за победителите!
• В конкурса „Корици на любими книги“ във възрастова група VIII-XII клас І място спечели Радостина Антова от IX а клас, а ІІ място завоюва екипната работа на учениците от VIII б клас – Изабела Тодорова, Александра Лазарова, Женя Мартинова и
Калоян Тодоров
• В конкурса „Декоративни шрифтове“ във възрастова група V-VII клас на ІІ място се класира Таня Илиева от VII а клас, на ІV място – Ния Захариева от VII а клас, на V място – Неда Пъшева от V а клас; във възрастовата група VIII-XII клас І място спечели Петя Владимирова от IX б клас, ІV място – Марина Евгениева от VIII в клас , VІІ място – Дарина Манолова, IX в клас
Честито на победителите! Желаем ви творческо вдъхновение и нови бъдещи постижения!