ПМГ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГРАД ПЕРНИК ВЪРВИ УВЕРЕНО ПО ПЪТЯ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ

За пореден път ПМГ „Христо Смирненски“ защити своя авторитет на  модерно училище, отговарящо на потребностите на съвременно общество.

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната на всички учебни заведения се наложи бърз и рязък преход от редовни учебни занятия към електронно обучение. За гимназията този преход се оказа не толкова сложен, тъй като процесът на въвеждане на дигиталните технологии в обучението води началото си от учебната 2018/2019 г.

Преди две години  ПМГ „Христо Смирненски“ поставя като основен приоритет в своята Стратегия за развитие прилагането на иновативни технологии  и вече отчита постигнати резултати.

От 2018 г. гимназията разполага с домейн на училището в  Google Cloud, в който всички ученици и учители  имат създадени профили в електронната платформа Gsuite. Всички учители притежават необходимата квалификация за осъществяване на електронно обучение – вече втора година периодично преминават обучителни курсове за овладяване на дигитални умения, свързани с общуването в електронна среда, работа с приложението Classroom, създаване на електронни тестове.

От началото на учебната година е въведен и електронен дневник в онлайн платформата Shkolo.bg, благодарение на което електронната комуникация с всички ученици и родители посредством най-модерни технологии вече е утвърдена практика.

От учебната 2018/2019 година ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник има статут на иновативно училище, като проектът, който реализира, е свързан с въвеждането на  интегративен предмет „Наука и технологии”. Иновативните паралелки вече втора година осъществяват проектно базирано обучение чрез внедряване на облачните технологии и вече имат солиден опит в електронното обучение.

Благодарение на тази направена с поглед в бъдещето крачка ПМГ „Христо Смирненски“  уверено премина изцяло на електронно обучение от 16.03.2020 г. В споделеното облачно пространство на ПМГ чрез приложението Google Classroom са създадени повече от 220 виртуални класни стаи за всяка паралелка и по всеки учебен предмет, което позволява ефективно осъществяване на електронното обучение, съобразно утвърденото седмично разписание. Виртуалните класни стаи са онлайн базирана среда за преподаване и учене, която имитира качествата на директното обучение в класната стая. Учителите и учащите могат да участват в онлайн класове на живо, да общуват помежду си, да водят дискусии и да гледат видеоклипове или презентации наред с други функции. Утвърдена практика е и използването на електронни тестове чрез приложението Google Forms, което осигурява възможност за получаване на резултати в реално време.

Неизменна част от електронното обучение в ПМГ е и приложението Google Hangouts Meet,  чрез което се провеждат видеоуроци в реално време с участието на всички ученици в една паралелка.

Учениците и учителите от ПМГ „Христо Смирненски“ приемат смело предизвикателството, пред което са поставени, и уверено продължават по пътя, който вече са поели, защото вече имат и опит, и резултати, и увереност, че могат да се справят.

Директорът на гимназията изказва искрената си благодарност на всички учители за високия професионализъм и вдъхновението, на всички ученици за всеотдайността и усърдието в електронното обучение, на всички родители, които винаги застават зад нас и безрезервно ни  подкрепят.

още снимки…

 

ГЛАСЪТ НА РОДИТЕЛИТЕ Е ВАЖЕН ЗА НАС

За ръководството и педагогическата колегия на ПМГ „Христо Смирненски“  участието на родителите като активен партньор в учебно-възпитателната дейност винаги е било от изключителна важност.

В тази връзка още след първата седмица на обучение в електронна среда до всички родители чрез съобщение в Shkolo.bg бе изпратен електронен формуляр чрез приложението Google Forms, който да даде възможност на всеки да изрази собственото си мнение по отношение на организацията и провеждането на електронното обучение.

В анкетата се включиха  232 родители на ученици от V до ХІІ клас, които ни предоставиха ясна и обективна обратна връзка. Повече от 97% от родителите посочват, че са запознати с графика за дистанционно обучение на учениците.

94% от родителите съобщават, че учениците не срещат трудности в  използването на приложението Classroom на Google, което училището ни основно използва.

Повече от 92% от родителите смятат, че учителите помагат на учениците с насоки за тяхната самоподготовка.

42% от родителите оценяват комуникацията с учителите като отлична, 35% –  като много добра, 16% – като добра.

Едва 29% от родителите посочват, че подпомагат учениците в тяхната самоподготовка.

Повече от 76% от анкетираните родители оценяват ефекта от електронното обучение с 5 и 6, по предложената 7-степенна скала (0 до 6).

Изказваме своята благодарност към всички родители, които ни дадоха обратна връзка. Благодарим на родителите, отправили и своите препоръки към нашия педагогически колектив, с които  ще се съобразим в по-нататъшната си работа.

Ние ценим високо родителското мнение и дълбоко вярваме, че общият ни позитивизъм, съвместна дейност и добра воля ще ни водят по успешен за всички наши ученици път.

Електронно обучение

За пореден път Природомотематическа гимназия „Христо Смирненски“ град Перник доказа, че пред каквито и предизвикателства да бъде изправена, ще се справи перфектно, защото има страхотни ученици и вдъхновяващи учители и ръководство. Само за два дни целият екип успя да премине изцяло в електронна среда, като учебната програма и разписанието на часовете бяха съобразени с новосъздалата се ситуация. От 16 март стартира дистанционното обучение от пети до дванайсти клас, като петокласниците бяха най- нетърпеливи да се срещнат със своите учители, да подготвят уроци , пишат домашни и да се предизвикват. Училището използва Classroom и останалите продукти на Google, Google Meet и други патформи и сайтове: Skype, OBS Studio, Discord, Kahoot , You tube, Уча.се. Ентусиазмът, желанието да се справят заедно с учениците в създалата се ситуация и отговорността към доверилите ни се родители, са основното в работата на екипа на ПМГ „Христо Смирненски“. Електронното обучение е напълно възможно и то ще даде резултати, защото мотивацията на всички е голяма. А когато човек вярва, че може, той винаги успява! Заедно ще преминем и това изпитание.

 

ВА Ж Н О !!!

Ръководството на ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник уведомява своите ученици и техните родители, че във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 и в изпълнение на Заповед №РД – 01-124/13.03.2020 г. на Министерството на здравеопазването се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия. За поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г., ПМГ „Христо Смирненски“ има готовност за стартиране на обучение в електронна среда. За организиране и провеждане на обучението от разстояние и за споделяне на учебни материали и ресурси ще се използва електронните платформи Google G- Suite и Shkolo BG, в които всички ученици имат вече създадени акаунти за достъп. По всеки учебен предмет ще функционират виртуални класни стаи в приложението на Google Classroom, чрез които учителите ще предоставят всички необходими материали за овладяване на учебното съдържание, планове на новите теми, задачи за упражнение и тестове. Електронното обучение ще се осъществява при спазване на утвърденото седмично разписание. Изразяваме своята увереност, че с общи усилия и взаимна подкрепа ще преодолеем заедно предизвикателството, пред което сме изправени. Нека запазим спокойствие, да бъдем разумни и да се възползваме максимално от възможностите, които ни предлагат новите технологии.

На 16.03.2020г. започваме обучението в електронна среда, като учениците ще получат точни указания за работа.

Обучението  в електронна среда ще бъде по утвърден режим от 8.30ч. до 13.00ч. с утвърдено седмично розписание

РАБОТЕН РЕЖИМ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

1 час – 8.30 – 9.00 ч.

2 час – 9.10 – 9.40 ч.

3 час – 9.50 – 10.20 ч.

4 час – 10.30 – 11.00 ч.

5 час – 11.10 – 11.40 ч.

6 час – 11.50 – 12.20 ч.

7 час – 12.30 –  13.00 ч.

 

 

Съобщение

Със Заповед № РД 01-30/11.03.2020г.  на директора на РЗИ – Перник срокът на грипната епидемия на територията на област Перник се удължава от 12.03.2020г. до 16.03.2020 г. включително.

Съобщение

Със заповед на министъра на здравеопазването от 6.03.2020г. до 11.03.2020 г. включително  е  обявена грипна епидемия  на територията на цялата страна.  Учебните занятия  се преустановяват до 11.03.2020г.