ПМГ „Христо Смирненски”-част от НП на МОН „Иновации в действие”  

През учебната 2019/2020 година ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник реализира дейности в изпълнение на НП на МОН „Иновации в действие”. Програмата дава възможност за сътрудничество и обмен на добри практики между иновативните училища, както и между иновативните и желаещите училища да станат такива.

Основна цел на програмата е  да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активната включеност на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението.

ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник участва в Модул 1 и Модул 2 на Националната програма, като планираните дейности са насочени към осигуряване на мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации чрез  публични изяви и продукти между иновативни училища и училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП.

Сключените договори за сътрудничество са с ППМГ „Нанчо Попович” – гр. Шумен, невписано в Списъка на иновативните училища, и иновативното Средно училище “Свети Паисий Хилендарски”- гр. Златица.

Изготвената от ПМГ „Христо Смирненски” програма за мобилност като училище домакин включва посещение на училището, Община Перник, Историческия и Минния музей ; представяне на иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението; демонстриране на експеримент + дигитални и интерактивни технологии и инструменти, организиране на творчески изяви с участие на родителската общност.

Изпълнението на дейностите започва на 30-31 октомври 2019 г., когато ученици и учители от Средно училище “Свети Паисий Хилендарски”- гр. Златица ще посетят ПМГ „Христо Смирненски”. Следващото домакинство е в периода 5-7 ноември, като гимназията ще посрещне партньорите си от ППМГ „Нанчо Попович” – гр. Шумен.

Ръководството и педагогическата колегия на ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник са дълбоко убедени в ефективността на НП „Иновации в действие”, която осигурява възможност за осъществяване на контакти и споделяне на добри практики между училища, за които основен приоритет е иновативното образование.

 

Европейска седмица на програмирането

На 16.10.2019 г. 17 ученици от IX б и X б клас, обучаващи се по професия „Приложен програмист“, посетиха една от водещите софтуерни компании – „Немечек България“. Мероприятието беше организирано по повод Европейската седмица на програмирането, с цел опознаване на професията на програмиста и повишаване на мотивацията на младите хора.
В изключително приятна обстановка в социалната зона на фирмата бъдещите програмисти се запознаха с различните функции и роли на хората, работещи по един проект. Дискутираха какви качества трябва да притежава човек, насочил се по пътя на програмиста, и разбраха колко важна е комуникацията и работата в екип. Запознаха се с ежедневието на програмистите
и видяха местата, на които те творят, провеждат работни срещи или релаксират.  Ръководството на ПМГ „Христо Смирненски“ благодари на организаторите на това събитие за гостоприемството, ценните съвети, забавленията, вкусния обяд и възможността нашите ученици да се докоснат до света на програмистите.

На 07.10.2019г. в ПМГ „Христо Смирненски“ гостува Филип Колев- един от най-успешните курсисти на Софт Уни, който вече се е реализирал като програмист с голям опит.

 

Той изнесе лекция на учениците от 10б клас с профил „Приложен програмист“ и разказа за своята професия.

Това мероприятие е част от инициативата „На ти с програмирането“, която се прожеда в училището през Code Week 2019.

 

Най-малките възпитаници от V  клас на ПМГ “Христо Смирненски” на 10.10.2019г.  по повод на Европейската седмица на програмирането проведоха нетрадиционен урок по програмиране “на живо”. Фоайето на четвъртия етаж беше превърнато в игрално поле, на което петокласници управляваха своите роботи – съученици.

С играта учениците подобриха някои свои умения: наблюдателност и способност за анализ на ситуацията, добра комуникация и работа в екип, разработване на стратегия за успех.  

 

ПРОГРАМА

За периода 5-20 октоври 2019 г. – Европейска седмица на програмирането

Дата Събитие
от 07.10.2019 г.

до 11.10.2019 г.

Създаване на програми с графичен интерфейс в часовете по информатика
от 07.10.2019 г.

до 11.10.2019 г.

Създаване на презентация на тема „Интернет на нещата“
07.10.2019 г

9:30 – 11:30 ч.

Семинар  на тема „На ти с програмирането“   в 10Б клас с участието на лектор от SOFTWARE UNIVERSITY
10.10.2019 г.

10:30 – 11:30 ч.

„Програмиране на живо“ – 5А клас
16.10.2019 г.

10:00 – 12:00 ч.

Посещение на ученици от 9Б и 10Б клас във фирма „Немечек“ ООД – гр. София
 

 

 

 

 

Откриване на учебната 2019/2020 година

Ръководството на ПМГ „Христо Смирненски“ с удоволствие приветства всички свои ученици, родители и учители с предстоящото начало на учебната 2019/2020 учебна година.

За да продължи нашето училище да бъде желана територия, за да отговори на нарастващите потребности на учениците ни към съвременна и привлекателна учебна среда, Ви посреща с модернизирана и осъвременена материално-техническа база .

Изграден е нов Център по информационни технологии, който осигурява качествено обучение на учениците от професионалните праралелки в специалност „Приложно програмиране“.

Отремонтирани са класните стаи на ІІІ етаж, благодарение на което ПМГ „Христо Смирненски“ ще премине изцяло на едносменен режим на обучение.

През учебната 2019/20120 година училището въвежда електронен дневник. За всички ученици и учители  се създават профили в електронната платформа GSuite, което превръща ПМГ „Христо Смирненски“ в модерно училище, отговарящо на потребностите на съвременно общество.

Желаем на всички изпълнена с труд и вдъхновение, успешна и ползотворна учебна година!

На добър час!

The gallery was not found!

Тържественото откриване на учебната 2019/2020 година в ПМГ “Христо Смирненски” ще се проведе на 16.09.2019 година от 9:00 часа в двора на училището.

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
към  ПМГ”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”– гр. Перник

На 11.09.2019г./сряда/ от 18:15 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет.

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВИЯ ВИПУСК СЕДМОКЛАСНИЦИ 

ОТ ПМГ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГРАД ПЕРНИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Първият випуск седмокласници от ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник постигна изключително високи резултати на изпитите по български език и литература и по математика за НВО през учебната 2018/2019 година.

Средният резултат по математика е 84,81 т. в сравнение с 33,62 т. за страната. Двама ученици постигнаха максималния брой 100 т., а 13 ученици имат резултат над престижните 87 т.

Средният резултат по БЕЛ е 84,95 т. в сравнение с 53,06 т. за страната. Петнадесет ученици постигнаха отлични резултати – над 87 т.

Истински повод за гордост е високият общ среден резултат на седмокласниците, които демонстрираха отлична подготовка и по математика, и по български език и литература.

ПМГ „Христо Смирненски“ уверено доказа, че осигурява на учениците, приети след завършен ІV клас, качествено и конкурентноспособно образование.

Поздравления за успешното представяне на учениците и техните преподаватели по математика  – г-н Георги Михайлов и по БЕЛ – г-жа Лозка Симеонова.

Благодарности към ръководството на ПМГ „Христо Смирненски“ за усилията и съдействието при осъществяване на целите ни за завоюване на първа позиция в класациите по висока успеваемост на изпитите по БЕЛ и математика от НВО в област Перник.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И МАТЕМАТИКА ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ КЛАС В ПМГ „ХР. СМИРНЕНСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Входящ №

БЕЛ

Математика

Общ резултат

1400730

94

89

183

1400731

86

99,5

185,5

1400732

69

89,75

158,75

1400733

86,5

75,25

161,75

1400734

82,5

87,75

170,25

1400735

88

100

188

1400736

78,5

90,5

169

1400737

50

70

120

1400738

97,5

81,75

179,25

1400739

96,5

91

187,5

1400740

96

100

196

1400741

93

88

181

1400742

92

87,75

179,75

1400743

86

84,5

170,5

1400744

95

94

189

1400745

88,5

75,5

164

1400746

68,5

73,5

142

1400747

80

79,25

159,25

1400748

95

97

192

1400749

78,5

77,75

156,25

1400750

90

78

168

1400751

81,5

72

153,5

1400752

95,5

93,5

189

1400753

75,5

79,25

154,75

1400754

67

68,25

135,25

1400755

78

77,5

155,5

1400756

89

86,25

175,25

1400757

99

98,5

197,5

1400758

87,5

74,5

162

среден резултат на учениците от ПМГ

84,97

84,81

169,78

Среден резултат за страната

53,06

33,62