Съобщение

Учениците, участвали в математическо състезание за четвърти клас „Математика за всеки“, могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник и на член на областната комисия за проверка и оценка на следните дати:

1.На 31.05.2023 г. от 13,00 ч. до 16,30 ч.

2.На 01.06.2023 г. от 08,30 ч. до 12,00 ч.

3. На 02.06.2023 г. от 08,30 ч. до 12,00 ч.

на трети етаж в учителската стая на ПМГ .