Кампания за разделно събиране на отпадъците в училището.

Природомотематическа гимназия „Христо Смирненски“  и  Ученеческият съвет  стартират кампания за разделно събиране на отпадъците в училището. Отговорното отношение към природата е една от основните кампании, които училището ще реализира. С подкрепата на ЕКО ПАРТНЪРС- БЪЛГАРИЯ бяха доставени двадесет хартиени кошчета- жълтите  за пластмаса, хартия и метал, а зелените- за стъкло.
Учениците от осмите класове взеха дейно участие в сглобяването и поставянето на контейнерите. На учениците от всички класове  бяха раздадени брошури, за да се запознаят отблизо с възможностите, които предлага разделното събиране на отпадъци.
На учениците от всички класове  бяха раздадени брошури, за да се запознаят отблизо с възможностите, които предлага разделното събиране на отпадъци.
ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!!!

Кампанията ще продължи с изграждането на компост за събиране на биологични отпадъци, от които ще се произвежда органична тор. От 8 април 2019 год. в ПМГ „Христо Смирнински“ ще започне събирането и на пластмасови капачки и така ще се включим в инициативата „ДАРИ КАПАЧКА – СПАСИ ЖИВОТ“

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image-3.png