Съобщение

Ръководството на ПМГ „Христо Смирненски” – гр. Перник уведомява всички четвъртокласници, изявили желание да участват
в Пролетно математическо състезание за IV клас, че трябва да се явят в ПМГ на 26.03.2022 г. в 8,20 ч.

Очакваме Ви!