ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ В ПМГ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

Един от основните приоритети в обучението по БЕЛ в ПМГ “Христо Смирненски” е прилагането на компетентностния подход  за развитие на ключови компетентности и реализирането на проектно базирано обучение.  Тези уроци осигуряват възможност за  съчетаване на  традиционни и интерактивни методи, при което учителят и учениците са в нови роли.

Проектно базираното обучение по български език и литература дава възможност за активно придобиване на знания, обвързване на учебното съдържание с практиката и учене чрез сътрудничество.

Работата по проект стимулира изграждането на умения у учениците за решаване на проблеми, развива тяхното творческо и критично мислене, техните организационни и комуникативни компетентности.

През месец октомври 2022 година в ПМГ „Христо Смирненски“ се проведоха пет открити педагогически практики.

 

Проектно базирано обучение по БЕЛ на тема: „Старогръцки митове и легенди“ в VІІІ а клас под ръководството на г-жа Йоана Младенова.

 

Проектно базирано обучение по БЕЛ на тема: „Сътворението на света“ в V а клас под ръководството на г-жа Лозка Симеонова.

Проектно базирано обучение по БЕЛ на тема: „Митът за Прометей“ в VІІІ а клас под ръководството на г-жа Йоана Младенова.

Проектно базирано обучение по БЕЛ на тема: „Хубава си, моя горо“ от Любен Каравелов“ в VІ а клас под ръководството на г-жа Лозка Симеонова.

видео

Проектно базирано обучение по БЕЛ на тема: „Митът за Едип“ в VІІІ а клас под ръководството на г-жа Йоана Младенова.