УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Записването на класираните след първи етап ученици в V клас ще се осъществи на 28.06.2024 г. и 01.07.2024 г. в сградата на ПМГ “Христо Смирненски” – град Перник от 08:00 до 17:00 ч. в кабинет “Главни учители”.

Необходими документи:

1. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование

 

От ръководството

 

 

Кампания по прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Дейностите по приемане на ученици в V клас в ПМГ „Христо Смирненски“ по утвърден държавен план-прием за учебната 2024/2025 година съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, от настоящата учебна година ще се извършват чрез електронна системаhttps://infopriem.mon.bg/. Право на участие в приема за V клас профил „Математически“ имат учениците, които успешно са завършили начален етап на основно образование, явили са се на НВО в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН олимпиада на областно ниво или състезания в областта на математиката.

За процеса на кандидатстване и класиране

Подаването на заявления за участие в първи етап на класиране e от 24.06.2024 г. до 25.06.2024 г., вкл. и е само по електронен път. Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на ПМГ „Христо Смирненски“, което е училище-гнездо, определено от началника на РУО – Перник, в рамките на работния ден от 8:00 до 17:00 часа.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желаният регион, в случая Перник. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион.

График на дейностите по приемане на учениците

Подаването на документи за участие в държавния план-прием /първи етап на класиране/ от 24.06.2024 г. до 25.06.2024 г., вкл.
Обявяване на резултатите от първи етап на класиране до 27.06.2024 г., вкл.
Записване на класираните ученици в училище от 28.06.2024 г. до 01.07.2024 г., вкл.
Обявяване на свободните места за втори етап на класиране до 02.07.2024 г., вкл.
Подаването на заявления за участие във втори етап на класиране. По описания вече за първи етап начин. 03 – 04.07.2024 г., вкл.
Обявяване на резултатите от втори етап на класиране до 05.07.2024 г., вкл.
Записване на класираните от втори етап ученици в училище 08 – 09.07.2024 г., вкл.
Обявяване на свободните места след втори етап на класиране 11.07.2024 г.
Попълване на свободните места след второ класиране от директора на училището до 15.07.2024 г.

 

Резултати от математическо състезание за IV клас “Математика за всеки”

Уважаеми родители и ученици,

Участниците в математическото състезание “Математика за всеки” могат да се запознаят с писмените си работи в присъствието на родител/ настойник на 14, 17 и 18 юни 2024 г. от 08:30 до 16:00 часа в сградата на ПМГ „Христо Смирненски“- гр. Перник, етаж 3, стая „Ръководител ИКТ“. Не се разрешава копирането, снимането и изнасянето на изпитните работи.

Отлично представяне на ДЗИ

Зрелостниците  на  ПМГ „Христо Смирненски“ се представиха отлично на ДЗИ 2024. Един ученик има 6,00  и на двата зрелостни изпита. 12 са пълните шестици, а  отличните оценки – 35. Десет ученици имат отлични оценки и на двата зрелостни изпита. По БЕЛ има две оценки 6,00 и още 16 отлични оценки. По математика има една пълна шестица и 3 отлични оценки. По английски език има 2 пълни шестици и 6 отлични оценки. По география и икономика един ученик има отлична оценка. На ДЗИ за професионална квалификация има 7 оценки 6,00 и още 9 отлични оценки.

Поздравления за труда, постоянството и постигнатия успех на всички ученици и техните учители!

ПМГ „Христо Смирненски“ се гордее с вас, Випуск 2024!