Euro CodeWeek 2022

За поредна година ученици от ПМГ „Христо Смирненски“ участваха активно в европейската седмица на програмирането, която тази година се проведе от 8 до 23 октомври.

В този период бяха проведени редица атрактивни и забавни занимания, свързани с програмирането:

  • Разработване на приложения с графичен интерфейс
  • Разработване на приложение за чат
  • Основни понятия в уеб програмирането
  • Първи стъпки в Лего роботиката
  • Състезания с роботи

Фокусът тази година бе запознаване на осмокласниците от клуба по Лего роботика със спецификата на работа с LEGO EV3. Под ръководството на техните ментори от 9в клас, учениците опознаха сетивата на робота и се научиха как да ги програмират. Бяха организирани състезания с роботи, в които децата трябваше да изпълнят определени мисии. Ентусиазмът и желанието им за победа бе огромен, а най-добре представилите се от тях получиха и сертификати за активно участие в Euro CodeWeek 2022.

Най-важното от всичко беше, че учениците истински се ЗАБАВЛЯВАХА!

Регионална програма “Работа в екип – най-важният урок на бъдещето”

ПМГ „Христо Смирненски“ се включи в Регионалната програма „Работа в екип – най-важният урок на бъдещето“ на РУО – Перник.

Целта на програмата е да се насърчи екипната работа на учениците и стремежът към постигане на по-високи резултати в учебно-възпитателния процес. В тази връзка основна задача на преподавателите е да развиват в учениците уменията на ХХI век.

На доброволен принцип бяха формирани екипи от ученици, които под менторството на своите учители разработиха проекти от следните категории, включени в Регионалната програма:

 

Категория „Български език и литература“

„Животът ни е пътешествие, идеите – пътеводител“

видео

 

Категория „Математика, природни науки и екология“

 „Нашият STEM\STEAM свят“

видео

Категория „Обществени науки, гражданско образование и религия“

„България – познатата и непознатата“

Видео

ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ В ПМГ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

Един от основните приоритети в обучението по БЕЛ в ПМГ “Христо Смирненски” е прилагането на компетентностния подход  за развитие на ключови компетентности и реализирането на проектно базирано обучение.  Тези уроци осигуряват възможност за  съчетаване на  традиционни и интерактивни методи, при което учителят и учениците са в нови роли.

Проектно базираното обучение по български език и литература дава възможност за активно придобиване на знания, обвързване на учебното съдържание с практиката и учене чрез сътрудничество.

Работата по проект стимулира изграждането на умения у учениците за решаване на проблеми, развива тяхното творческо и критично мислене, техните организационни и комуникативни компетентности.

През месец октомври 2022 година в ПМГ „Христо Смирненски“ се проведоха пет открити педагогически практики.

 

Проектно базирано обучение по БЕЛ на тема: „Старогръцки митове и легенди“ в VІІІ а клас под ръководството на г-жа Йоана Младенова.

 

Проектно базирано обучение по БЕЛ на тема: „Сътворението на света“ в V а клас под ръководството на г-жа Лозка Симеонова.

Проектно базирано обучение по БЕЛ на тема: „Митът за Прометей“ в VІІІ а клас под ръководството на г-жа Йоана Младенова.

Проектно базирано обучение по БЕЛ на тема: „Хубава си, моя горо“ от Любен Каравелов“ в VІ а клас под ръководството на г-жа Лозка Симеонова.

видео

Проектно базирано обучение по БЕЛ на тема: „Митът за Едип“ в VІІІ а клас под ръководството на г-жа Йоана Младенова.

 

Обучение на учители от ПМГ “Христо Смирненски” в ЦЕРН

В периода 18.09.2022 – 24.09.2022 г. бе проведено обучение за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по общообразователна подготовка по предметите информатика и информационни технологии по Национална програма  „Мотивирани учители и квалификация“. В него взеха участие и двама преподаватели от ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник: Румяна Ачанова – старши учител по информатика и ИТ и Румяна Славова – старши учител по информатика и ИТ.

Обучението се проведе в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Женева, Швейцария. То включваше редица лекции, лабораторни упражнения, демонстрации и социални събития. Учителите имаха невероятната възможност да се докоснат до най-новите технологии в световния научен център, да се запознаят със съвременната наука, която се развива в ЦЕРН, да общуват с  българските учени, работещи там.

По време на лекциите присъстващите бяха въведени във физиката на елементарните частици, ускорителите и тяхното бъдеще. Беше представена информация за комплекса ускорители в ЦЕРН и  управлението им. Учителите се запознаха с предназначението и работата на  детекторите на елементарни частици и електрониката, която се използва за експериментите, както и с приложението на откритията в медицината. Специално внимание беше обърнато на откриването на Хигс бозона и изучаването на тъмната страна на Вселената. Особено интересни за информатиците бяха лекциите за грид технологиите, суперкомпютрите и доброволните изчисления, за сервизните роботи и тяхното приложение в опасни среди. Учителите имаха възможност да посетят: Контролния център на ЦЕРН CCC,  Antimatter Factory (фабрика за антиматерия), ускорителя LEIR (пръстен за йони с ниски енергии),  Data Centre (център за данни), офиса на Тим Бърнърс-Лий, където е изобретена world wide web (www),   Globe of Innovation (изложба на науката и иновациите), експериментите ATLAS, ALICE и CMS (Компактен Мюонен Соленоид). В учебната лаборатория на ЦЕРН (S’CoolLAB)  те проведоха експеримент за откриване на елементарни частици чрез изработен от тях cloud chamber (облачна камера), а в  CMS се спуснаха на 87 метра под земята в помещенията за контрол на детектора.

Завръщайки се в България, преподавателите ще споделят информацията, познанията, опита и ресурсите, които са придобили по време на обучението си в ЦЕРН. Така,  вдъхновени от всичко научено, почувствано и видяно, ще се превърнат в истински посланици на науката и модерните технологии, които да насърчат и мотивират своите ученици към аналитично мислене, креативност и жажда за нови знания.

Още снимки