Официално откриване на новата учебна 2021/2022 година в ПМГ “Христо Смирненски”

Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков откри новата 2021/2022 учебна година в ПМГ „Христо Смирненски“. Празника уважиха  г-н Станислав Владимиров – кмет на Община Перник и г-жа Ваня Коконова – началник на РУО – Перник. С празнична програма и  топли приветствени думи  ученици, учители, родители и гости посрещнаха първия учебен ден  при спазване на противоепидемичните мерки,  като си пожелаха здраве и сили, упоритост и вдъхновение.

Проф. Николай Денков официално откри и новата “Класна стая за креативни дигитални създатели”, изградена по НП на МОН “Изграждане на училищна STEM среда”. Учениците от „Клуб по роботика“ с ръководител г-н Радослав Василев демонстрираха пред гостите  своите завидни умения в областта на програмирането и роботиката.

С много вълнение и положителни емоции, с  усмивки и надежда за здрава и ползотворна учебна година ПМГ „Христо Смирненски“  уверено продължава своя път.

Нека е честита и успешна за всички новата учебна година!

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 13.09.2021 г. от 17.30 часа  ще се проведе онлайн  заседание на Обществения съвет при ПМГ “Хр. Смирненски“- гр. Перник.

Дневен ред:

1. Обсъждане на Етичния кодекс на училищната общност

2. Съгласуване на училищни учебни планове на всички паралелки на V ,  VI ,  VII , VIII,  IX,  X , XI и  XII класове.