Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 18 март 2021 г. от 12.00 ч. до 13.30 ч.
Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е в един кръг, организиран от МОН без такса правоучастие. В срок до 05.03.2021 г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/подават заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за популяризиране на събитието.
Заявлението и декларацията се подават в канцеларията на училището, и по електронен път на pmg@pmg-pernik.com. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код.
Учениците, които желаят да участват в състезанието следва да заемат определените им места на 18.03.2021 г. не по-късно от 11.45 ч.

Съобщение

                            УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                           Уведомяваме ви, че на основание заповед на министерство на здравеопазването от  18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. учениците от ПМГ „Христо Смирненски“ ще се обучават по следния график:

                         Присъствено ще се обучават учениците от V клас, VI клас, VII клас, Х клас и XI клас при спазване на  всички противоепидемични мерки и следния дневен режим:

 

междучасие
1 час 8 : 00 – 8 : 40
8 : 40 – 8 : 50
2 час 8 : 50 – 9 : 30
9 : 30 – 9 : 40
3 час 9 : 40 – 10 : 20
10 : 20 – 10 : 40
4 час 10 : 40 – 11 : 20
11 : 20 – 11 : 30
5 час 11 : 30 – 12 : 10
12 : 10 – 12 : 20
6 час 12 : 20 – 13 : 00
13 : 00 – 13 : 10
7 час 13 : 10 – 13 : 50

 

                    Учениците от VIII клас, IХ клас и XII клас ще се обучават от разстояние в електронна среда при следния дневен режим:

 

междучасие
1 час 8 : 00 – 8 : 35
8 : 35 – 8 : 50
2 час 8 : 50 – 9 : 25
9 : 25 – 9 : 40
3 час 9 : 40 – 10 : 15
10 : 15 – 10 : 40
4 час 10 : 40 – 11 : 15
11 : 15 – 11 : 30
5 час 11 : 30 – 12 : 05
12 : 05 – 12 : 20
6 час 12 : 20 – 12 : 55
12 : 55 – 13 : 10
7 час 13 : 10 – 13 : 45

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

СЪОБЩЕНИЕ

                            УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                           Уведомяваме ви, че на основание заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. на министерство на здравеопазването от  16.02.2021 г.  учениците от V клас и  VI клас ще се обучават присъствено при спазване на  всички противоепидемични мерки и следния дневен режим:

 

междучасие
1 час 8 : 00 – 8 : 40
8 : 40 – 8 : 50
2 час 8 : 50 – 9 : 30
9 : 30 – 9 : 40
3 час 9 : 40 – 10 : 20
10 : 20 – 10 : 40
4 час 10 : 40 – 11 : 20
11 : 20 – 11 : 30
5 час 11 : 30 – 12 : 10
12 : 10 – 12 : 20
6 час 12 : 20 – 13 : 00
13 : 00 – 13 : 10
7 час 13 : 10 – 13 : 50

 

 

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

Национално състезание “Турнир на младите физици”

За втори път, след отличното си представяне през 2019 г., ПМГ „Христо Смирненски” беше домакин на провелото се от 5 до 7 февруари 2021 г. в град Перник.
​Организатори на турнира са Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – Перник.
​В продължение на два дни три отбора, достигнали до Втория кръг на Националното състезание, мериха сили в надпреварата: отбор „Апосиопеза“ – НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София, отбор „Прокрастинаторите“ – НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София, и отбор „Еврика“ – гр. Перник.
Състезанието е отборно между ученици във възрастова група от IХ до ХII клас и се провежда в преки физични битки, като участниците заемат различни роли – на Докладчик, Опонент и Рецензент. Докладчикът представя решението си на задачата, насочвайки вниманието към основните физични аспекти и направените заключения. Опонентът задава въпроси към Докладчика, прави критичен анализ на представения доклад и провежда дискусия с Докладчика. Рецензентът задава въпроси както на Докладчика, така и на Опонента, правейки обективен анализ на представянето им.
На 06.02.2021 г. отборите участваха в две Селективни физични битки, организирани в три етапа, в които най-добрите в страната млади физици дискутираха изследователски задачи, селектирани от Международния организационен комитет на Международния турнир на младите физици.
На 07.02.2021 г. се проведе Финална физична битка на английски език. Участниците презентираха, оценяваха се и се предизвикваха помежду си, демонстрирайки завидни познания в областта на физиката, неуморен изследователски дух и дискусионни умения. Техните знания и умения бяха оценявани от единадесетчленна Национална комисия с председател доц.
д-р Евгения Бенова – СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София.
След оспорвана надпревара първото място спечели отбор „Еврика“ – гр. Перник в състав: Александра Найденова – ХІ клас в ГПЧЕ „Симеон Радев“, Гергана Дяволска – ХІ клас в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Радомир и Деян Тасев – ІХ клас в ПМГ „Христо Смирненски“. Отличното представяне на „Апосиопеза“ и „Прокрастинаторите“ – НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София даде основание на Националната комисия да присъди две втори места.
​Националната комисия обяви и състава на разширения национален отбор, като включи шестима от участниците, сред които намериха своето място Александра Найденова от ГПЧЕ „Симеон Радев“ и Деян Тасев от ПМГ „Христо Смирненски“.
Поздравления за достойното представяне на всички участници и техните ръководители! Успех на Националния отбор в Международния турнир на младите физици! Галерия