Национална седмица на четенето – 22-26 октомври 2018 г.  в ПМГ „Христо Смирненски”

С разнообразни инициативи за повишаване на грамотността и насърчаване на четенето учениците от ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник се включиха в Националната седмица на четенето, проведена от 22 до 26 октомври 2018 г.

Седмицата беше открита с изработване на информационно табло, изложено  в централното фоайе, презентация, популяризираща ползите от четенето, и обновяване на Къщичката за книги.

Във всички паралелки от V до ХІІ клас бяха проведени дискусии на тема: „Защо обичам да чета?”, състезания по правопис, обсъждане на любими книги и маратон на четенето. Изработени бяха десетки постери, посветени на любими автори и книги.

Учениците от V, VІ и VІІ клас  се включиха в инициативата на Института за български език на Българската академия на науките за решаване езикови задачи „Опознай българския език!“ в интернет, като показаха отлични резултати.

В продължение на цялата седмица учениците споделяха удоволствието от четенето – донесоха в училище любимите си книги, прочетоха любимите си откъси,  рисуваха любимите си литературни герои.

Кръгът  от четящи млади хора в ПМГ „Христо Смирненски” непрекъснато се разширява.  И все повече ученици се обединяват около идеята, че колкото повече четеш – толкова повече обичаш четенето.

Европейска седмица на програмирането” в ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник

Учениците от ПМГ „Христо Смирненски” -град Перник се включиха  с разнообразни дейности, свързани с отбелязването на Европейската седмица на програмирането от 6 до 21 октомври 2018 година.

За шеста поредна година инициативата се проведе в страните от ЕС и постави акцент върху развитието на  дигиталните умения на всички европейски граждани, като даде възможност на учениците да направят първите си стъпки като цифрови творци.

Малките възпитаници от VI А клас на  ПМГ „Христо Смирненски” навлязоха в света на визуалното блоково програмиране чрез работа със Scratch.  Десетокласнините овладяха основите на програмирането на Windows апликации, избаботиха табло и презентация на тема “Интернет на нещата”.  Със забавни дейности по програмиране се включиха в инициативата учениците от ХІ клас, а дванадесетокласниците разработиха софтуер.

Проведените в ПМГ „Христо Смирненски”  събития, посветени на Европейската седмица на програмирането, осигуриха възможност на учениците за развитие на ключови умения, свързани с компютърното мислене и осигуряващи им водеща позиция в едно цифрово компетентно общество.  Дигиталната грамотност на младите хора  е предпоставка за по-добро възприемане на света, който ги заобикаля,  дава по-добри шансове за успех в личния и професионалния им живот.