Прием пети клас

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В V КЛАС В ПМГ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГРАД ПЕРНИК ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия
1 Алекс Благоев Петровски
2 Александър Александров Николов
3 Анна-Мария Георгиева Танева
4 Борислав Захариев Кирилов
5 Валентин Николаев Гешев
6 Велизар Радославов Цикловски
7 Венцислав Василев Аспарухов
8 Виктор Андреев Ангелов
9 Габриела Даниелова Йорданова
10 Габриела Руменова Димитрова
11 Георги Емилов Колев
12 Даниел Калоянов Апостолов
13 Деян Красимиров Захаринов
14 Дора Любомирова Романова
15 Драгомир Росенов Василев
16 Игнат Иванов Мариянов
17 Калоян Божидаров Кожухаров
18 Костадин Стоянов Петелов
19 Лора Мартинова Валериева
20 Мартин Емилов Стефанов
21 Михаела Станиславова Дункова
22 Рая Борисова Георгиева
23 Симеон Красимиров Йорданов
24 Симеон Радославов Стоянов
25 Стейси Станиславова Методиева
26 Стилиян Росенов Ангелов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Училищното ръководство Ви напомня, че на 26.06.2018 год. (вторник) от 17:30 часа в стая 301 ще се проведе родителска среща за получаване на служебни бележки и допълнителни указания за дейностите по осъществяване на записването на учениците в V клас.

Математическото състезание „Откриване на млади таланти“

Съобщение – отвори

Декларация за участие в състезанието

Декларация-НЕсъгласие-състезание

Уважаеми родители на четвъртокласници,

Всеки ученик, който иска да участва в класирането за прием в V клас в Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски““, трябва да се е явил на поне две състезания от изброените по-долу:

  • Областен кръг на олимпиадата по математика – 03.02.2018г.
  • Европейско кенгуру – 17.03.2018 г.
  • Математическо състезание „Питагор” – 28.04.2018 г.
  • Математическо състезание “Откриване на млади таланти” –  09.06.2018 г.

Четвъртокласниците, които кандидатстват за прием в V клас в ПМГ „Христо Смирненски“, могат да използват двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математически състезания след умножение със съответния коефициент.