Прием пети клас

 

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник уведомява учениците от ІV клас, участвали в Математическото състезание „Питагор“, и техните родители, че на 12.05.2018 г. /събота/ от 9:30 до 13:00 часа в учителската стая /ІІІ етаж/ могат да се запознаят с проверените и оценени материали от състезанието.

Всички желаещи могат да получат  допълнителна информация относно реда и дейностите по осъществяването на приема на ученици в V клас в  ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник за учебната 2018/2019 година.

ИНФОРМАЦИЯ
за учениците от IV клас, които желаят да участват в Националното математическо състезание „Питагор“ на 28 април 2018 г.

1. Желаещите ученици трябва да подадат заявление в канцеларията на ПМГ „Христо Смирненски“ от 17.04. до 25.04.2018 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч. Заявлението е по образец и се подписва от родител на ученика. Ако желаете да попълните заявлението предварително, можете да го изтеглите от  тук.
2. Учениците, подали заявление, да се явят  в сградата на ПМГ“Христо Смирненски“  от 08:30 ч. до 08:45 ч. Решаването на задачите е от 09:00 ч. до 11:00 ч.
3. Всеки участник трябва предварително да се запознае с регламента за организиране и провеждане на състезанието, който можете да изтеглите от тук.                                                                                                                    4. Декларация за Несъгласие за обявяване резултатите от състезанието публично, можете да изтеглите от  тук.

Телефон за връзка: 076/608766

Уважаеми родители на четвъртокласници,

Всеки ученик, който иска да участва в класирането за прием в V клас в Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски““, трябва да се е явил на поне две състезания от изброените по-долу:

  • Областен кръг на олимпиадата по математика – 03.02.2018г.
  • Европейско кенгуру – 17.03.2018 г.
  • Математическо състезание „Питагор” – 28.04.2018 г.
  • Математическо състезание “Откриване на млади таланти” –  09.06.2018 г.

Четвъртокласниците, които кандидатстват за прием в V клас в ПМГ „Христо Смирненски“, могат да използват двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математически състезания след умножение със съответния коефициент.