Прием пети клас

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ПМГ „Христо Смирненски“ – Перник съобщава, че след първия етап на записване няма свободни места в паралелката за V  клас, учебна 2019/2020 година.

Протокол от училищната  комисия по прием учениците в V клас за учебната 2019/2020 година

отвори

График на дейностите по приемане на ученици от V клас по държавен план-прием в ПМГ“Хр.Смирненски“ за учебната 2019/2020 година

Заявление за участие в приема за V класа

Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2019/2020г.

Заповед прием 5 клас

Приложение 1