Радослав Василев

Радослав Василев

Учител, теоретично обучение

Образование: Висше – магистър

Специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника.

Системи с изкуствен интелект