Петя Димитрова

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Образование: Висше – магистър

Специалност:Инженерна педагогика, учител по общотехнически и специални учебни предмети