Владислава Петрова

Владислава Петрова

ЗДУД

Образование: Висше – магистър

Специалност: Компютърни системи