Списък на класираните ученици за паралелката V клас – отвори

Записване на учениците в V клас  от 15.07.2020г. до 17.07.2020г. от 9:00 до 17:00 часа. в кабинета по География трети етаж ПМГ”Христо Смирненски”