ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
към  ПМГ”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”– гр. Перник

На 11.09.2019г./сряда/ от 18:15 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет.