СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ,

                 Уведомяваме ви, че на основание заповед № РД-09-222/30.01.2024 г. на Министъра на образованието и науката и заповед № РД-01-31/29.01.2024 г. на Директора на РЗИ – град Перник от 31.01.2024 г. до 09.02.2024 г. включително всички ученици от V  до XII  клас на ПМГ „Христо Смирненски“ преминават на обучение от разстояние в електронна среда

  ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

/обучение в електронна среда/