Запознаване с писмените работи на ученици, явили се на ДЗИ, сесия август – септември

Учениците, явили се на ДЗИ, сесия август – септември, могат да се запознаят с писмените си работи в сградата на ПМГ “Христо Смирненски” по график, както следва:

08.09.2023 г. – от 13:00 до 16:00 ч.

11.09.2023 г. – от 08:00 до 14:00 ч.

12.09.2023 г. – от 08:00 до 14:00 ч.

 

От ръководството