Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с въведения от 01.10.2023 г. нов начин за извиняване на отсъствията по здравословни причини на учениците, предоставяме Ви в обобщен вид най-често задаваните въпроси и отговорите на институциите, инициирали промяната. Информацията е публикувана на сайта на МОН: https://www.mon.bg/bg/news/5550

 

От ръководството

Тържествено откриване на новата 2023/ 2024 учебна година

ПМГ „Христо Смирненски“ посрещна  първия учебен ден – празничен и светъл, усмихнат и пъстър, изпълнен с надеждите, с които идва всяко ново начало. Тържественото откриване на  новата 2023/2024 учебна година уважиха  г-н Георг Георгиев – народен представител в 49-то Народно събрание, г-н  Стефан Кръстев – заместник-кмет на Община Перник, г-н Денислав Захариев – председател на Общинския съвет  и г-н Петър Първанов – общински съветник.

С празнична програма и  топли приветствени думи  ученици, учители, родители и гости си пожелаха здраве и сили, упоритост и вдъхновение.

Ръководството и екипът на ПМГ „Христо Смирненски“ пожелават здрава и успешна за всички нова учебна година! Нека да е лек и успешен пътят ни! Да е изпълнен с труд и вдъхновение, с надежда и сили, с нови мечти и нови покорени върхове! На добър час!

Запознаване с писмените работи на ученици, явили се на ДЗИ, сесия август – септември

Учениците, явили се на ДЗИ, сесия август – септември, могат да се запознаят с писмените си работи в сградата на ПМГ “Христо Смирненски” по график, както следва:

08.09.2023 г. – от 13:00 до 16:00 ч.

11.09.2023 г. – от 08:00 до 14:00 ч.

12.09.2023 г. – от 08:00 до 14:00 ч.

 

От ръководството

 

 

 

Родителска среща за 5. и 8. клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

на 13.09.2023 г. от 17:30 ч. в ПМГ “Христо Смирненски” ще се проведе родителска среща с родителите на новопостъпилите ученици от 5. и 8. клас, както следва:

5. а клас – стая 301

8. а клас (профил математически) – стая 302

8. б клас (приложен програмист) – стая 303

8. в клас (профил софтуерни и хардуерни науки) – кабинет по география

8. г  клас (профил природни науки) – кабинет по биология

 

От ръководството