Съобщение

За влизането на участниците в Пролетното математическо състезание за IV клас, което ще се проведе на 25.03.2023 г., ще се използва централният вход откъм двора на училището.