Държавни зрелостни изпити

Дати за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване трета степен на професионална квалификация:

1.Защита на дипломен проект в теоретичната част за сесия май-юни на учебната 2021/2022 година, за професия: код 411030, „Приложен програмист“, Специалност: код 4810301, „Приложно програмиране“:
23.05.2022 г.- I група /от № 1 до № 13/ от 8.00 часа до 12.00 часа – кабинет 203
23.05.2022 г.- II група /от № 14 до № 26/ от 13.00 часа до 17.00 часа – кабинет 203

Място за оповестяване на резултатите – таблото пред учителската стая до 27.05.2022 г.

2. Защита на дипломен проект в практическата част за сесия май-юни на учебната 2021/2022 година, за професия: код 411030, „Приложен програмист“, Специалност: код 4810301, „Приложно програмиране“
30.05.2022 г.- I група /от № 1 до № 13/ от 8.00 часа до 14.00 часа – кабинет 203
31.05.2022 г.- II група /от № 14 до № 26/ от 8.00 часа до 14.00 часа – кабинет 203

Място за оповестяване на резултатите – таблото пред учителската стая до 06.06.2022 г.