Съобщение

Във връзка с решение на Педагогическият съвет от 13.09.2021 г. на ПМГ „Христо Смирненски“ 19 май 2022 г. е обявен за Спортен празник.
Ще бъдат организирани спортни и туристически мероприятия за учениците от V до XI клас и педагогическия колектив.

От ръководството