Съобщение

 

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ,

         Уведомяваме ви, че на основание заповед № Заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г. на министър на образованието и науката от 21.10.2021 г. до 05.11.2021 г. всички ученици от V  до XII  клас на ПМГ „Христо Смирненски“ преминават на обучение от разстояние в електронна среда.

                 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Съобщение

Уважаеми родители, учители и ученици,

На основание Заповед № РД-09-3066/08.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването

От 11.10.2021 г. до 22.10.2021 г. учениците от ПМГ „Христо Смирненски” ще се обучават при спазване на следния график:

От 11.10.2021 г. до  15.10.2021 г

присъствено да се обучават учениците от   V клас, VI клас,  VII клас, VIII клас и  ХII клас

учениците от  IX клас,  X клас  и XI клас да се обучават от разстояние в електронна среда.

от 18.10.2021 г. до 22.10.2021 г.

присъствено да се обучават учениците от   V клас, VI клас,  VII клас, IX клас X клас  и  ХI клас

учениците от  VIII клас и  XII клас  да се обучават от разстояние в електронна среда.