Съобщение

Записването на ученици в VIII клас на III-то класиране в ПМГ „Христо Смирненски“ ще става на III-ти етаж в стая 301 на 30.07.2021 г. – от 9:00 ч. до 16:00 ч.

Необходими документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство за кандидатстващите в професионални паралелки.

Съобщение

Записването на ученици в VIII клас в ПМГ „Христо Смирненски“ ще става в кабинета по химия – III-ти етаж по следния график:

на 14.07.2021 г. – от 8:00 ч. до 17:00 ч.

на 15.07.2021 г. – от 9:00 ч. до 17:00 ч.

на 16.07.2021 г. – от 9:00 ч. до 16:30 ч.

Класираните ученици се записват като подават следните документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство за кандидатстващите в професионални паралелки.

Съобщение

Ръководството на ПМГ „Христо Смирненски“ – Перник съобщава, че след първия етап на записване няма свободни места в паралелката за V клас, учебна 2021/2022 година.