Съобщение

Уважаеми учители, ученици и родители, на основание заповед №РД09-798/31.03.2021 на Министъра на образованието и науката дните:

– от 01.04.2021 до 02.04.2021г. да се провежда обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 8 до 12 клас

– от 05.04.2021 до 07.04.2021г. (за учениците от 12 клас) да се провежда обучение от разстояние в електронна среда

 

От ръководството