ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

 за резултатите от математическото състезание за ученици от

IV клас –  „Математика за всеки“

                                                            28 юни 2020 година

вх. номер на заявлението Фикт. № Общ брой точки
1 01 30
2 08 38
3 07 46
4 05 33
5 02 18
6 03 23
7 06 28
8 04 26
9 09 43
10 11 53
11 19 31
12 15 38
13 18 35
14 20 9
15 13 58
16 14 19
17 17 38
18 16 9
19 12 36
21 29 20
23 30 14
24 31 39
25 32 19
27 35 36
28 34 42
29 33 20
30 36 23
31 37 38
32 38 56
33 24 33
34 22 16
35 27 31
36 25 32
39 26 12
40 28 19
41 21 10
42 23 21
43 39 19
44 10 22

 

Комисия по проверка и оценка:

Председател:      Даниела Павлова

Членове:

  1. Георги Михайлов
  2. Иванка Славова

Директор:  Емилия Грозданова

06.07.2020 г.

гр. Перник