Откриване на учебната 2019/2020 година

Ръководството на ПМГ „Христо Смирненски“ с удоволствие приветства всички свои ученици, родители и учители с предстоящото начало на учебната 2019/2020 учебна година.

За да продължи нашето училище да бъде желана територия, за да отговори на нарастващите потребности на учениците ни към съвременна и привлекателна учебна среда, Ви посреща с модернизирана и осъвременена материално-техническа база .

Изграден е нов Център по информационни технологии, който осигурява качествено обучение на учениците от професионалните праралелки в специалност „Приложно програмиране“.

Отремонтирани са класните стаи на ІІІ етаж, благодарение на което ПМГ „Христо Смирненски“ ще премине изцяло на едносменен режим на обучение.

През учебната 2019/20120 година училището въвежда електронен дневник. За всички ученици и учители  се създават профили в електронната платформа GSuite, което превръща ПМГ „Христо Смирненски“ в модерно училище, отговарящо на потребностите на съвременно общество.

Желаем на всички изпълнена с труд и вдъхновение, успешна и ползотворна учебна година!

На добър час!

The gallery was not found!