Съобщение

На 28.03.2019 г. от 13:00 часа, в чест на дошлата пролет, в двора на ПМГ „Христо Смирненски“ ще бъдат засадени 21 рози, като всяка ще бъде на съответен клас. Инициативата е на Ученическия съвет към училището и в нея ще се включат ученици от всички класове. Така ще направим пространството много по-красиво, облагородявайки го със символа на България – дъхава роза!
Очакваме ви в училищния двор!