Съобщение

Изпити за срочна оценка

20.02.2019г./сряда/
10.00 часа – изпит Математика за 10 клас
13.30 часа – изпит Математика за 12 клас
21.02.2019 г./четвъртък/
13.30 часа – изпит Свят и личност за 12 клас