УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Записването на класираните след първи етап ученици в V клас ще се осъществи на 28.06.2024 г. и 01.07.2024 г. в сградата на ПМГ “Христо Смирненски” – град Перник от 08:00 до 17:00 ч. в кабинет “Главни учители”.

Необходими документи:

1. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование

 

От ръководството