Форум на изкуствата “Ние, врабчета” по проект “Бъдещето е зелено”

На 26.04.2024 г., ученици от VIII г и XII а клас под ръководството на г-жа Даниела Христова – педагогически съветник, взеха участие в интерактивния форум на изкуствата за деца “Ние, врабчета” по проект “Бъдещето е зелено”. Нашият принос за опазване на околната среда и природата.”, организиран от ЦПЛР-ОДК – гр. Перник. Учениците представиха презентация на тема “Дейности за опазване на околната среда и природата през годините в ПМГ “Христо Смирненски” – гр. Перник” и бяха наградени с плакет и грамота за активно участие.
Благодарим на учениците за старанието и отличното представяне!