Ученически съвет

Благотворителен концерт “Коледна магия” – 2023 г.

План за дейността на ученическия съвет за 2023-2024 учебна година

Отчет за дейността на УС за учебната 2022-2023 г.

Ден на ученическото самоуправление

Благотворителен концерт “Коледна магия”

Отчет за дейността на УС за учебната 2021-2022 г.

Отчет за дейността на УС за учебната 2020-2021 г.

Благотворителна инициатива – декември 2021 г.

Ученическо самоуправление в ПМГ

Благотворителна кампания

 

 

 

 

Доклад за дейността на УС за 2017/2018 учебна

31 май – Световен ден без тютюнев дим

Международен ден на Земят – 22 април

Световен ден на водата