Ученически съвет

 

План за дейността на ученическия съвет за 2020-2021 учебна година

Доклад за дейността на УС  за учебната 2019-2020г.

Ученическо самоуправление в ПМГ

Благотворителна кампания

 

 

 

 

Доклад за дейността на УС за 2017/2018 учебна

31 май – Световен ден без тютюнев дим

Международен ден на Земят – 22 април

Световен ден на водата