Участие в среща по Erasmus+ в Регионалния STEM център в Ястребино

На 14 и 15 юни 2024 г.  ученици от ПМГ „Христо Смирненски“ под ръководството на г-жа Лозка Симеонова – главен учител по БЕЛ, взеха участие в среща на всички училища от консорциума на Националния СТЕМ център, осъществили мобилност по проект Erasmus+ 2023-1-BG01-KA121-SCH-000125798. Събитието са проведе в Регионалния STEM център в Ястребино и даде възможност за споделяне на резултатите от проведените ученически мобилности.

Вероника Райчева от ХІ б клас и Габриела Златкова от ХІІ а клас представиха презентация за посещението на екип от ПМГ „Христо Смирненски“ в Перуджа, Италия в периода 16-22 април 2024 г.

Срещата даде възможност за взаимно опознаване на участниците в консорциума, споделяне на опит и преживявания, участие в демо уроци от експертите на НСЦ в петте STEM направления и посещение на крепостта Царевец във Велико Търново.

Екипът на ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник, изказва искрена благодарност на Националния СТЕМ център за отличната организация, интересните дейности и вълнуващите преживявания!