Проведени занятия по интегративен предмет “С наука и технологии към бъдещето” през учебната 2019/2020г.

Проведени иновативни уроци с учениците от  IXB клас с преподавател Милена Асенова  на теми “Ензими, “В търсене на най-добрата храна” и “От зърното до хляба”

още снимки….

Проведен иновативен урок с учениците от  VIIIB  клас с преподаватели  Милена Асенова и Кирил Георгиев  на тема “Атомни и молекулни модели”

още снимки…

Проведен открит урок по Наука и технологии с преподавател Аделина Тодорова с  ученици от VIIIВ клас, които  изследваха минералния състав на различни марки бутилирани питейни води, изясниха качествата им като презентираха резултатите от изследването си и  дадоха препоръки за използване на питейна вода.

още снимки…

Проведен иновативен урок с ученици от VIII В клас с преподавател Цветана Методиевана  на тема”Софтуери и анимация”

 

На занятието по интегративен предмет Наука и технологии, на тема “Моделиране на биомолекули”, учениците от  IXB  клас с преподавател  Аделина Тодорова. създадоха материални модели на нуклеотиди на ДНК и разкриха сложната структура на молекулата на ДНК като материален носител на наследствената информация.

 

Проведен иновативен урок с учениците от  VIIIB  клас с преподавател  Детелина Стоянова.