“С наука и технологии към бъдещето” учебна 2020-2021 г.

През изминалата 2020/2021 г. учебна година занятията по интегративен предмет “Наука и технологии”, както и цялостния учебен процес в по-голямата си част се проведоха в електронна среда. Училищният екип прие това предизвикателство, като трансформира по-голямата част от планираните занятия във формат, предполагащ нетрадиционен тип общуване чрез Google Workspace и приложенията Google Meet, Google Classroom, Google Slides, Youtube, Google Sites и др.

Акцентът в развитието на умения по интегративен предмет “Наука и технологии” бяха насочени приоритетно към проучване на информация от електронни източници, предоставени от учителите в екипа, както и разширяване на знания за природни явления, екологичното равновесие, здравето и устойчивото развитие, многообразието на организмовия свят умения за тълкуване на резултати.

В часовете на госпожа Юлиана Ангелова в X в клас се проведоха занятия в електронна среда изцяло в  Google Workspace по темите „Алтернативни източници на енергия“, „Енергията – ябълката на раздора“, „Климатичните промени“, „Шумът около нас“. Учениците се възползваха от различни сайтове (https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/70/renewable-energy; https://bg.abcdadecoracao.com/10861-how-to-make-a-solar-oven.html; https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Ekologichnoto-badeshte-na-osvetlenieto-Sveteshti-rasteniia-video_99563.html ; https://phet.colorado.edu/en/simulations/energy-skate-park-basics), за да навлязат в същността на научната проблематика, да изготвят електронни презентации и да предложат решения за запазване на екологичното равновесие.

https://docs.google.com/presentation/d/1By_998_XWRNgoIEy9_FHRcUzT9hOfChu1AUpK-I_XUY/edit?usp=sharing

Занятията в Xв клас, организирани от госпожа Аделина Тодорова също се проведоха в Google Workspace: „Пътешествията на пчелите“, „Експедиция „Чокльово блато“ и др. Учениците използваха информационната система за защитени зони на Натура 2000: http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000134&siteType=HabitatDirective и подготвиха информационен сайт за потребители – https://sites.google.com/pmg-pernik.com/bg-0000134-2-grupa/home

В часовете на госпожа Лозка Симеонова учениците усъвършенстваха уменията си за структуриране на текстова информация и нейното онагледяване при създаването на сайт.

В края на учебната година, ученици от VIII г и IX в клас участваха в уъркшоп под ръководството на екипа от учители – Аделина Тодорова, Милена Асенова, Кирил Георгиев и Юлиана Ангелова. Бяха представени експерименти и творчески проекти по темите „Изследване на растителни пигменти“, „Конструиране на мебели от картон“, „Изработване на ръчна хартия и колажи от природни материали“. Тази извънкласна форма, като част от изпълнението на проекта „Иновации в действие“, даде възможност да се отработят и демонстрират експериментални занятия, които в електронна среда не биха могли да се проведат в реално време.