“С наука и технологии към бъдещето” учебна 2021/2022 г.

 За четвърта поредна година в ПМГ „Христо Смирненски“ се реализираха дейностите в изпълнение на иновативния проект „С наука и технологии към бъдещето“. Интегративният предмет „Наука и технологии“ e включен в учебните планове на паралелките с профил „Природни науки“  – VІІІ г, ІХ г и Х в клас.

Занятията се провеждаха в съответствие със създадените иновативни учебни програми, включващи теми по научни, здравни и екологични  проблеми, които предполагат прилагане и развитие на знания, умения и компетентности от различни предметни области. Екип от учители в състав: Аделина Тодорова, Милена Асенова, Юлияна Ангелова, Иванка Янкова, Кирил Георгиев и Лозка Симеонова работи в сътрудничество за изпълнение на основната цел на въведената иновация:  усъвършенстване на ключови компетентности за учене през целия живот и развитие на критично и технологично мислене у учениците от І гимназиален етап чрез налагане на нова урочна концептуална схема, включваща творческа активност и междупредметен интегритет.

Проведените през учебната 2021/2022 занятия бяха изцяло насочени към учене чрез преживяване и действие – провеждане на експеримент, документиране и споделяне на наблюдения, дискусии, решаване на задачи за самостоятелно достигане до знание, създаване на графични и материални модели, проучване на информация, създаване на проект за решаване на проблем.

В проведените интегративни  уроци от разработената учебна програма, чрез групови изследвания, самостоятелни проучвания и лабораторни занятия учениците  овладяха нови знания и усъвършенстваха своите умения за логическо и критично мислене, за извличане и проучване на информация от различни източници,  за работа в екип, на дигитални технологии и презентиране на резултати, проблеми и постижения.

Занятие на тема: „Атомни и молекулни модели“

 

Занятие на тема: „Технология за пречистване на отпадни води“

    

 Занятие на тема: „Модели на воден цикъл“

Занятие на тема: „Устойчиви конструкции“

Занятие на тема: „Колоидни разтвори“

Занятие на тема: „Софтуер и анимация“

Занятие на тема: „Извличане на ДНК от банан“

Занятие на тема: „Измерване и обработване на параметри с дигитални инструменти“

 Занятие на тема: „Конструиране на лимонена батерия“

Занятие на тема: “Микроскопско наблюдение на ДНК“

Занятие на тема: „Измерване и обработване на параметри с дигитални инструменти“

            

  

Занятие на тема: „Озон“

Учениците от иновативните паралелки в ПМГ „Христо Смирненски“ проведоха уъркшоп „Креативна класна стая“, реализиран в три отделни кабинета с постоянна видеовръзка в реално време чрез приложението  Google Meet. Демонстративното занятие бе част от програмата за мобилност по НП на МОН „Иновации в действие” 2022 и бе представена на 29 април 2022 г. пред ученици и учители от Национална природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов” – град София, Профилирана природо-математическа гимназия “Екзарх Антим I”– град Видин и Профилирана природо-математическа гимназия “Добри Чинтулов”– град Сливен.

Екип „Експериментатори“, в който взеха участие ученици от иновативните паралелки ІХ г и  Х в, под ръководството на  менторите г-жа Милена Асенова и г-жа Аделина Тодорова  проведоха занятие на тема: „Изследване на растителните пигменти“. Основните акценти в иновативното занятие, в което взеха участие и учениците от гостуващите училища, бяха използването на хартиената хроматография за доказване на растителни пигменти в изследваните растения и проучване на значението на пигментите в природата и за здравето на човека по информационни източници в интернет.

Екип „Конструктори“ с ментор г-жа Юлиана Ангелова проведе занятие на тема: „Конструиране на мебели от велпапе“. Ученици от ІХ г клас заедно със своите гости създаваха стилен, икономичен и екологичен дизайн на мебели от велпапе, проучваха вредните вещества, които се излъчват от съвременните мебели – бои, лакове, смоли и др. в интернет.

Екип „Художници“, в който бяха включени ученици от иновативната паралелка  VІІІ г клас, водени от своя ментор г-н Кирил Георгиев, проведоха занятие на тема: „Създаване на пана по екологично чиста технология“. Учениците демонстрираха технологичен процес за създаване на „ръчна хартия“ и конструираха пана с „ръчна хартия“ и природни материали.