Съобщение

Записването на ученици в VIII клас в ПМГ „Христо Смирненски“ след първи етап на класиране ще бъде в кабинет химия, ет.3, по следния график:

  • На 13.07.2023 г. – от 8:00 до 17:00 ч.
  • На 14.07.2023 г. – от 8:00 до 17:00 ч.
  • На 17.07.2023 г. – от 8:00 до 16:00 ч.