Съобщение

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че математическото състезание “Математика за всеки” за ученици от IV клас ще се проведе на 13.05.2023 г. от 09.00 ч. в ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник.

В срок до 09.05.2023 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците, желаещи да участват в състезанието, следва да подадат заявление за участие и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място) в ПМГ “Христо Смирненски” – гр. Перник.

Документи за участие в състезанието се подават всеки работен ден от 08:30 до 16:00 ч. в канцеларията на ПМГ “Христо Смирненски”, намираща се на 3-ти етаж, или по електронен път на e-mail адреса на училището: info-1403219@edu.mon.bg

Влизането в сградата на училището става срещу представяне на лична ученическа книжка!

Резултатите от от математическото състезание “Математика за всеки” могат да бъдат използвани при балообразуване за прием в 5-ти клас.