Съобщение

          Учениците, участвали в Пролетното математическо състезание за четвърти клас, могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник и на член на областната комисия за проверка и оценка на следните дати:

1. На 05.04.2023 г. от 13,30 ч. до 17,30 ч.

2. На 06.04.2023 г. от 13,30 ч. до 17,30 ч.

на трети етаж в учителската стая на ПМГ .