СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 25.03.2023 г. от 09.00 ч. в ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник.

В срок до 13.03.2023 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците, желаещи да участват в състезанието, следва да подадат заявление за участие и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място) в училището, където се обучава.

Резултатите от Пролетното математическо състезание могат да бъдат използвани при балообразуване за прием в 5-ти клас.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО