Съобщение

На 10.11.2022 г. от 17.30 часа  в учителската стая на ПМГ на трети етаж ще се проведе  събрание на родителите  на ученици от гимназията за избор на членове на Обществения съвет при ПМГ “Хр. Смирненски“- гр. Перник.

Дневен ред:

  1. Избор на членове на Обществения съвет при ПМГ „Хр. Смирненски“